Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind completarea prevederilor RLU-lui comunei Baciu în vederea interzicerii dezmembrării apartamentelor situate în locuințele colective noi în două apartamente

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei în vederea – Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Rețea aeriană și subterană de fibră optică pentru servicii de comunicații electronice, în localitățile Popești și Săliștea-Nouă, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


Privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Baciu in adunarea generala a membrilor Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj, (A.M.T.P.C.) spre a aproba  modificarile la contractul de delegare a gestiunii nr.42/29.12.2018, dintre  A.M.T.P.C. si Compania de Transport Public  Cluj-Napoca SA

Vezi hotărârea în format electronic


privind darea in concesiune de catre Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj, catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, a bunurilor aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca, ce fac parte din investitia “Innoirea flotei de transport in comun in Municipiul Cluj-Napoca prin achizitionarea de troleibuze -Etapa I - Faza I”, si “Innoirea flotei de transport in comun in Municipiul Cluj-Napoca prin achizitionarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea reprezentantului UAT in Adunările Generale ale Asociației Metropolitane de Transport public Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea  modificărilor tehnice si financiare pentru implementarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public și privat al comunei pentru elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului – Alimentare cu energie electrică locuințe individuale amplasate în loc. Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru – Construire locuință unifamilială Dp+P, împrejmuire, amenajări exterioare în sat Corușu, nr.402, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea înființării Compartimentului de poliție locală în cadrul aparatului de specialitate al primarului

Vezi hotărârea în format electronic


privind constituirea echipei mobile la nivel local potrivit prevederilor Ordinului MMJS nr.2525/2018 privind Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza comunei Baciu în anul școlar 2020-2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu