Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru – Extindere clădire și amenajare sală de evenimente – loc. Baciu, str. Vânătorului, nr. 29-31, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru construire hală de depozitare și spații administrative

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de dezmembrare a terenului înscris în CF nr.58409 în două loturi

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


            privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor  cu greutatea maximă autorizată de peste  7,5 tone pe raza Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere  a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2019

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: noiembrie-decembrie 2019, ianuarie 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUZ pentru Construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare, racorduri și branșamente utilități, operațiuni notariale, parcelare, în loc. Baciu, str. Privighetorii, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


aprobarea PUD pentru construire obiectiv locuințe colective, amenajări exterioare, în loc. Baciu, str. Neptun, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități,  în loc. Corușu, nr. 401, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului Locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane,  în loc. Corușu, nr. 404G, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară