Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV, anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru Lotizare și construire locuințe S(D)+P+E(M), accese, îmrejmuire, racorduri și branșamente, organizare șantier din loc. Popești, com. Baciu, jud. Cluj

privind aprobare PUD pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului – Clădire de birouri, showroom și hală industrială, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane din loc. Popești, nr.513, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei  în vederea realizării obiectivului – Alimentare cu energie electrică a imobilelor de locuințe colective din loc. Baciu, str. Privighetorii, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru deschidere acces, realizare branșamente, racorduri noi la rețelele edilitare din zonă și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea Elaborare documentație  PUZ pentru introducere teren în intravilan, parcelare teren și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului case unifamiliale, accese, împrejmuiri, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Baciu, str. Poiana Cerbului, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind trecerea în domeniul public al Comunei Baciu și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș S.A. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea reprezentantului COMUNEI BACIU în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ECO-METROPOLITAN Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV, anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind acceptarea unei noi membre in Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj, (AMTPC)

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea acordării unor sume cuplurilor în viață, care au  împlinit 50 de ani de la căsătorie și persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață în anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă către Compania de Apă Someș S.A.

Vezi hotărârea în format electronic


       privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie în vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE STRAZI IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local Baciu pentru valorile contributiei financiare aferente tronsoanelor de drum care se regăsesc pe raza UAT Comuna Baciu pentru obiectivul de investiţii   “Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099)