Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere și reglementare accese din străzi ale localității în vederea – Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilan și construire hală de depozitare și spații administrative în com. Baciu, loc. Mera, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ Construire ansamblu rezidențial Ds+P+M, introducere teren în intravilan, parcelare, accese, împrejmuiri, racorduri și branșamente la rețelele de utilități urbane loc. Corușu, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru construire casă unifamilială, împrejmuire teren, amenajări exterioare în com. Baciu, sat Popești, nr.147 O, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru schimbare de destinație C1 din locuință în spații birouri, demolare parțială C2, construire hală service auto, parcare acoperită, împrejmuire teren, branșamente utilități în com. Baciu, loc. Suceagu, nr.1A, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului

Vezi hotărârea în format electronic


privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 600,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Baciu nr. 26/11.04.2019 la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea d-ului BALAZS JANOS  reprezentant legal pentru derularea contractului de Finanțare nr. C0720RN00011761300094/22.09.2017 pentru proiectul „Modernizare infrastructurii rutiere de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”  si responsabil sa reprezinte comuna in relația cu AFIR

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea d-ului BALAZS JANOS  reprezentant legal pentru derularea contractului de Finantare nr. C0430A000011661300009/01.03.2017 pentru proiectul „Modernizare infrastructurii agricole in comuna Baciu, judetul Cluj”  si responsabil sa reprezinte comuna in relatia cu AFIR

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si ai cofinanfarii investitiei „Construire gradinita in comuna Baciu jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și ai cofinanfarii investitiei „ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEȚE RUTIERE ȘI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind darea in concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a 6 buc. Autobuze nearticulate, noi, pentru elevi - bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca

Vezi hotărârea în format electronic


 privind aprobare PUD pentru construire locuință cu două unități locative P+E, amenajări exterioare, împrejmuire teren, branșamente și racorduri la utilități în com. Baciu, sat Baciu, str. Magnoliei, nr.16A, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru construire locuință parter, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în com. Baciu, sat Corușu, nr.403C, jud. Cluj