Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUZ pentru Construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare, racorduri și branșamente utilități, operațiuni notariale, parcelare, în loc. Baciu, str. Privighetorii, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


aprobarea PUD pentru construire obiectiv locuințe colective, amenajări exterioare, în loc. Baciu, str. Neptun, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități,  în loc. Corușu, nr. 401, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului Locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane,  în loc. Corușu, nr. 404G, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului Locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane,  în loc. Corușu, nr. 405A, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Executarea lucrărilor de trecere LEA 20kv Baciu-Săliște 1 și 2 între stâlpii nr.1 și nr.4 în subteran, în loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea acordării unor sume cuplurilor în viață, care au implinit 50 de ani de la casatorie și persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață în anul 2019

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu, conductele, branșamentele de apă, racorduri, canalizare, executate pe raza comunei până la data de 30.06.2019

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind modificarea numarului de membri si alegerea de noi membri pe locurile nou create in Consiliul Director al Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj, in aplicarea prevederilor art.91 al.(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Vezi hotărârea în format electronic


privind darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a unor bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca ce fac parte din investitia “Innoirea flotei de transport in comun in Municipiul Cluj-Napoca prin achizitia de autobuze electrice”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-lui RUSU IOAN și validarea mandatului  d-lui ȘUMBLEA EUGEN-SIMION, primului supleant  confirmat de Organizația județeană Cluj a PSD

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin atribuire directă al societății Comunal Eco SRL și a Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea fișei de fundamentare a cheltuielilor privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile în mediul rural al comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea “Modernizarea infrastructurii rutiere agrícola in comuna Baciu, judetul Cluj”