Politici, proiecte și strategii

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 7.66 km de străzi intravilane din Comuna Baciu
 • Valoarea estimată a investiţiei – 4 539 000 lei
 • Proiectant : Someș Top Grup SRL
 • Executant – Construct Perom SRL -  Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 427476)
 • Contract Nr. 4444  din 25.07.2018. în Valoare de 3 451 591.19 lei fără TVA
 • Termen de finalizare  - 01.02.2020

Străzile și lungimile prevăzute a fi modernizate prin acest proiect:

1 Strada Mera Noua, localitatea Mera - 637 ml

2 Strada ADR, localitatea Radaia - 600ml

3 Strada Vanatorului, localitatea Radaia - 2294ml

4 Strada Planetelor, localitatea Baciu - 630ml

5 Strada Castanilor, localitatea Baciu - 783ml

6 Strada Paraul Ciresului, localitatea - Popesti 250ml

7 Strada Intre Cimitire, localitatea Popesti - 500ml

8 Strada La Terti - Biserica Catolica, localitatea Popesti - 616ml

9 Strada La Protopopiat, localitatea Popesti,  - 735ml

10 Strada Spitalului, localitatea Suceagu - 615ml

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 8.16 km de drumuri agricole din Comuna Baciu pe raza localităților Baciu, Suceagu, Popești și Corușu.
 • Valoarea estimată a investiţiei – 4 128 084.34 lei
 • Proiectant - Someș Top Grup SRL 
 • Executant – AGM Group CG SRL     - Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 408343)
 • Contract Nr. 4485  din 27.07.2018  în Valoare de 2 962 256 lei fără TVA
 • Termen de finalizare  - 03.02.2020

Date tehnice ale investiției:

Drum Agricol extravilan Popești - 1125 ml

Drum Agricol extravilan Popești Pârâul Cireșului -  705 ml

Drum Agricol extravilan Livada Baciu -  1525 ml

Drum Agricol extravilan Suceagu - pășune - 485 ml

Drum Agricol extravilan Baciu - Iertaș - 2965 ml

Drum Agricol extravilan Corușu - UAT Chinteni- 500 ml

Drum Agricol extravilan Iertaș - Sântioana - 640 ml

Drum Agricol extravilan Dealul Viilor - Baciu - 215 ml

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR Măsura 4.3

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Achizitie Costume Populare
 • Valoarea estimată a investiţiei – 159 600 lei fără TVA
 • Furnizor – EUROVOX S.R.L. 
 • Contract Nr. 2073  din 09.09.2014 în valoare de 84 480 lei fără TVA
 • Termen de punere în funcţiune  - 30/11/2014

Date tehnice ale investiției:

Costum popular traditional românesc - adult - barbat; - 12 buc

Costum popular traditional românesc - adult - femeie; - 12 buc

Costum popular traditional românesc - copil - fata; - 12 buc

Costum popular traditional românesc - copil - baiat ; - 12 buc

Costum popular traditional unguresc adult - barbat ; - 12 buc

Costum popular traditional unguresc adult - femeie; - 12 buc

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 181543/12.09.2014

PROIECT FINANŢAT PRIN programul PHARE 2005 - CES RO 2005/017-553.04.01.04.01.58

 • Beneficiar CONSILUL LOCAL BACIU în parteneriat cu CONSILUL LOCAL AGHIREȘU 
 • Obiectiv – ECO-SISTEM BACIU - AGHIREȘU “Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor municipale și asimilate”
 • Valoarea estimată a  investiţiei – 965 287 euro fără TVA , Valoarea finanțată de Uniunea Europeană: 868 758,30 euro, reprezentând 90% din costul
  total eligibil.
 • Furnizori: 
  • EUROPLAST ROMANIA SRL - Contract Nr. 1177  din 03.09.2008 - Furnizarea a 6529 Pubele din plastic cu capacitatea de 120 l pentru deșeurile menajere - Anunț atribuire SEAP 49729 din 10.12.2008 - Valoare - 399 914.20 lei fără TVA
  • TRIPLAST SRL - Contract Nr. 1279  din 26.09.2008 - Furnizarea a 566 buc. Containere metalice cu capacitatea de 1100 l (1,1 mc) pentru colectarea deseurilor menajere- Anunț atribuire SEAP 49738 din 10.12.2008 - Valoare - 590 756.84 lei fără TVA
  • DUMATRUCKS SRL - Contract Nr. 1754  din 23.12.2008 - Furnizare a 3 buc Autospeciale Compactoare cu capacitatea de 18 mc -  Anunț atribuire SEAP 54937 din 11.02.2009 - Valoare - 1 130 285 lei fără TVA
  • DABUS IMPEX SRL - 479 din 31.03.2009 -  Furnizare a 1609 Buc. Containere din lemn pentru compost - Anunț atribuire SEAP 87545 - 09.09.2009   - Valoare - 134 600  lei fără TVA
  • BMC TRUCK & BUS S.A. - Contract Nr. 1052 din 27.07.2009 - Achizitionarea a 1 buc. Autogunoiera cu capacitatea de 18 mc - Anunț atribuire SEAP 68095 din 10.09.2009    - Valoare - 299 071.88 lei fără TVA
  • EUROPLAST ROMANIA S.R.L. - Contract Nr. 1274  din 29.09.2009 - Achizitionarea a 396 buc. containere metalice cu capacitatea de 1,1 mc pentru colectarea deseurilor menajere - Anunț atribuire SEAP 80790 - 25/03/2010   - Valoare - 357 375.15 lei fără TVA
 • Termen de finalizare  - 30/06/2010

Date tehnice ale investiției:

achiziționarea a 4 Autospeciale de Colectare și Transport a Deșeurilor, 6529 pubele de plastic cu capac, capacitate 120 L , 962 containere de 1,1 mc pentru colectarea deșeurilor, 1609 bucăți recipienți pentru compost folosite la colectarea deșeurilor vegetale ( Biodegradabile)

PROIECT FINANŢAT PRIN SAPARD

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv – Construire drum nou DC 141 - DN 1 F Suceagu - km 0+000-3+300, comuna Baciu, judetul Cluj”
 • Valoarea investiţiei – 3 300 000 lei fără TVA ( 1 000 000 Euro)
 • Executant – Ben & Ben SRL
 • Termen de punere în funcţiune  - 30/09/2005

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic (PT), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții Construire Grădiniță în Comuna Baciu, județul Cluj
 • Valoarea estimată a investiţiei –  3 082 154  lei fără TVA
 • Studiu de Fezabilitate: - PLV INVEST SRL
 • Proiectant:...................
 • Stadiul Proiectului: - Derularea Procedurilor de achiziție publică  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant – 
 • Contract Nr. ............. din .......................
 • Termen de punere în funcţiune  - .....................................

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare si asistenta tehnica si Lucrari de executie pentru proiectul “Infiintare retea de canalizare in localitatile Salistea Noua, Corusu si Popesti, comuna Baciu, judetul Cluj, bransamente”
 • Valoarea estimată a investiţiei –  4 734 564.4 lei
 • Studiu de Fezabilitate: - Timat Impex SRL
 • Proiectant: Timat Impex SRL
 • Stadiul Proiectului: - Proiectare (4 luni) și Execuție (16 luni) ( Vezi Procedura de atribuire)
 • Executant – Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 4985 din 27.08.2018
 • Valoarea Contractului 4 731 611.65 lei + TVA
 • Termen de punere în funcţiune  - 26/12/2019

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj 
 • Valoarea estimată a investiţiei –  2 219 963.87 lei
 • Studiu de Fezabilitate:  Aqua Prociv SRL
 • Proiectant: Aqua Prociv SRL
 • Stadiul Proiectului: - În Execuție (12 luni)  ( Vezi Procedura de atribuire)
 • Executant – Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 4826 din 14.08.2018
 • Valoarea Contractului 2 148 978.85 lei + TVA
 • Termen de punere în funcţiune  - 13.08.2019

Descrierea proiectului:

Se proiecteaza extinderea sistemului de canalizare pe stradzile Bradetului, Planetelor, , Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului din   localitatea Baciu, comuna Baciu, judetul Cluj. Apele menajere vor fi colectate prin intermediului unor conducte de canalizare PVC, SN 8, cu diamentru nominal de 250mm.

STRADA BRĂDETULUI

Reţea de canalizare:      L conducte gravitaţionale = 2086 m+246 m

L conducte de refulare = 833 m

Statii de pompare: 4

Racordurile individuale: 41 buc.

Cămine de vizitare: 52 buc.

STRADA PLANETELOR

Reţea de canalizare: L conducte gravitaţionale = 462 m+252m

L conducte de refulare = 33 m

Statii de pompare: 1

Racordurile individuale: 42 buc.

Cămine de vizitare: 14 buc.

STRADA SALCÂMULUI, STRADA CIMITIRULUI, STRADA MESTEACĂNULUI

Reţea de canalizare: L conducte gravitaţionale = 351 m+132 m

Racordurile individuale: 22 buc.

Cămine de vizitare: 14 buc.

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – realizare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu Comuna Baciu
 • Valoarea estimată a investiţiei –  10 048 906 lei
 • Studiu de Fezabilitate: Aqua Prociv Proiect SRL
 • Proiectant: Aqua Prociv Proiect SRL
 • Stadiul Proiectului: -  Proiectare (2 luni) și Execuție (10 luni)  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant: Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 5299  din 13.09.2018
 • Termen de punere în funcţiune  - 13/09.2019

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Alimentare cu apa Suceagu Radaia Mera - Aducțiune Etapa I
 • Valoarea investiţiei –  1 697 690 lei
 • Proiectant: Aqua Prociv SRL
 • Executant – ACSA S.A. Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 352768)
 • Contract Nr. 1918  din 03.10.2013
 • Termen de punere în funcţiune  - 15/10/2014

Date tehnice ale investiției:

Lungime totală: 12079 ml

Alimentare cu apa: • extinderea sistemelor de alimentare cu apa conducta PEHD 12079 ml; • camine de vane 14 buc, hidranti supraterani 2 buc; • contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa 32 bransamente; • prevederea unei noi statii de pompare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unei noi statii de clorinare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unui rezervor pentru inmagazinarea apei 400mc;

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 177594/03.04.2014

PROIECT FINANŢAT PRIN ORDONANŢA DE GUVERN NR. 7 / 2006

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv – POD PESTE PÂRÂUL NADĂŞ – LOCALITATEA BACIU
 • Valoarea estimată a investiţiei – 492.344 lei
 • Valoarea investiției - 344 606 lei   
 • Executant – SC NORD CONFOREST SRL Cluj Napoca
 • Contract Nr. 1085 din  26/07/2007
 • Termen de punere în funcţiune  - 30/12/2007

Detalii Tehnice ale investiției:  pod peste pârâul Nadăș cu lungimea de 18 m, latimea de 7m

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 6804  Construire pod peste pârâul Nadas în Localitatea Baciu

PROIECT FINANŢAT PRIN ORDONANŢA DE GUVERN NR. 7 / 2006

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv –  REŢELE DE APĂ – POPEŞTI- CORUŞU – SĂLIŞTEA NOUĂ
 • Valoarea estimată a investiției –  2.079.557 lei
 • Valoarea investiției - 1 407 965 lei
 • Executant – Trustul de Instalatii, Montaj si Constructii SA Cluj Napoca
 • Contract Nr. 1362 din  26/09/2007
 • Termen de punere în funcţiune  - APRILIE 2007

Detalii Tehnice ale investiției: conducte de aductiune cu o lungime de 8855 m, retele de distributie in lungime de 16208 m, amplasarea a 2 rezervoare de cate 100 mc fiecare si 2 statii de pompare

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 15718  Alimentare cu apa potabila a localitatilor Popesti, Corusu si Salistea Noua ( Com. Baciu Jud. Cluj 

PROIECT FINANŢAT PRIN Bugetul Local

 • Obiectiv – Regenerare urbană pe strada Privighetorii, în localitatea Baciu, Judeţul Cluj
 • Studiu de Fezabilitate: - SOMEȘ TOP GRUP SRL
 • Proiectant: SOMEȘ TOP GRUP SRL
 • Stadiul Proiectului: - Derularea Procedurilor de achiziție publică  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant  – 
 • Contract Nr. ............. din .......................
 • Termen de punere în funcţiune  - .....................................

Descrierea proiectului:

Se propune îmbunătăţirea condiţiilor actuale pentru traficul pietonal, sporirea siguranţei circulaţiei, crearea unei infrastructuri pentru reţele, îmbunătăţirea condiţiilor de colectare şi evacuare a apelor pluviale, extinderea si modernizarea străzii Privighetorii precum şi dotarea zonei studiate cu mobilier urban. Pentru realizarea obiectivelor descrise mai jos se propun următoarele lucrări: • Modernizarea infrastructurii rutiere pe strada Privighetorii, : • Realizarea trotuarelor avand latimea de min 1.00 m, unde lăţimea permite acest lucru • Modernizarea spaţiilor verzi existente precum şi amenajarea de noi spaţii verzi, inclusiv plantarea de arbori stradali, • Dotarea zonelor pietonale cu mobilier urban constând în coşuri de gunoi, băncuţe. • Realizarea unui colector pluvial cu guri de scurgere. • Realizarea unei infrastructuri pentru reţelele de cabluri, amplasate subteran, amplasate în aliniamentul trotuarelor. Suprafaţa totala a zonei amenajate este de 4080 mp, defalcata astfel: Amenajare suprafeţe • Suprafaţa trotuare pavaj dale prefabricate din beton 789 mp • Suprafaţa carosabila asfaltata 2745 mp Reţea canalizare pluviala • Lungime reţea pluviala 420 ml • Cămine de vizitare 14 buc • Guri de scurgere cu sifon şi depozit 16 buc Infrastructura pentru reţele • Tubulatura pentru protecţie cabluri 420 ml • Camere de de tragere si vizitare 5 buc Mobilier urban: • Băncuţe de odihna: 8 buc • Coşuri de gunoi: 16 buc Amenajare peisagistica • Arbori stradali: 66 buc • Suprafeţe spatii verzi: 546 mp 

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 350 ml de drum  situat în intravilanul Comunei Baciu
 • Valoarea investiţiei – 226 500 lei
 • Proiectant : Someș Top Grup SRL
 • Executant – AGM Group SRL -  Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 411177)
 • Contract Nr. 6767 din 02.11.2017  în Valoare de .185 455.09. fără TVA
 • Termen de finalizare  - 14.09.2018
 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 1,2 km de drum de pământ  situat în intravilanul Comunei Baciu
 • Valoarea investiţiei – 735 000 lei
 • Proiectant : Someș Top Grup SRL
 • Executant – Viarom Construct SRL  Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 411178)
 • Contract Nr. 6817 din 03.11.2017  în Valoare de .552 959.18. fără TVA
 • Termen de finalizare  - 08.09.2018