Achiziții Publice

05/11/2018 - Servicii de asistenta si suport in utilizare pentru Sistem Folium® - ASIST1000

 

Achiziția presupune: 

Servicii de asistenta si suport in utilizare pentru Sistem Folium® - Digital Document Studio, configurat pana la: - 25 de utilizatori, - 10 registre, - 20 birouri, - 10 tipuri de documente, - 10 formulare, - 15000 inregistrari anuale, - o instanta Folium (un server). Servicii ofertate: a)Asistenta tehnica si functionala în vederea utilizarii corecte a aplicatiei. b)Identificarea erorilor sau problemelor aparute în utilizarea aplicatiei c)Verificare remote sau în sisteme de test/development în vederea depistarii erorilor evidentiate de catre utilizatori. d)Oferirea de solutii pentru rezolvarea provizorie sau definitiva a problemelor evidentiate de catre utilizatori. e)Verificare tehnica si functionala în vederea identificarii modului de utilizare al aplicatiei si depistarii erorilor umane sau software în folosirea si utilizarea aplicatiei. f)Update sistem local sau server în vederea rezolvarii problemelor evidentiate, daca este posibil. g)Teste functionale în vederea verificarii corectitudinii modificarilor. etc.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 51 / 2018 din  05/11/2018 având ca obiect:Servicii de asistenta si suport in utilizare pentru Sistem Folium® - ASIST1000”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 72261000-2 - Servicii de asistenţă pentru software

Valoare estimata a achiziție: 12000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  7 noiembrie 2018  ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de asistenta si suport in utilizare pentru Sistem Folium® - ASIST1000, cod CPV: 72261000-2 - Servicii de asistenţă pentru software.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Formulare

06/11/2018 - Renovare Holuri Primărie, birou achiziții și birou Viceprimar

 

Achiziția presupune: 

renovarea holurilor și a biroului Viceprimarului conform antemăsurătorii efectuate de serviciul urbanism al Comunei Baciu.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 52 / 2018 din  06/11/2018 având ca obiect:Renovare Holuri Primărie, birou achiziții și birou Viceprimar”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45453100-8 - Lucrări de renovare

 

Valoare estimata a achiziție: 55000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  15 noiembrie 2018 ora 08.00.

 

Documentele care însoțesc oferta sunt:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Renovare Holuri Primărie, birou achiziții și birou Viceprimar, cod CPV: 45453100-8 - Lucrări de renovare.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Formulare

Liste de cantități

07/11/2018 - Reparare trotuar și asfaltare parcare în spatele imobilului Aleea Trandafirilor Nr. 4 Bl. A

 

Achiziția presupune: 

asfaltarea parcării de pe strada Aleea Trandafirilor Nr. 4 Bl. A și refacerea trotuarului din spatele blocului conform listelor de cantități și antemăsurătorii efectuate de serviciul de urbanism.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 53 / 2018 din  07/11/2018 având ca obiect:Reparare trotuar și asfaltare parcare în spatele imobilului Aleea Trandafirilor Nr. 4 Bl. A”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45223300-9 - Lucrări de construcţii de parcări

 

Valoare estimata a achiziție: 300000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  13 noiembrie 2018 ora 08.00.

 

Documentele care însoțesc oferta sunt:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Reparare trotuar și asfaltare parcare în spatele imobilului Aleea Trandafirilor Nr. 4 Bl. A, cod CPV: 45223300-9 - Lucrări de construcţii de parcări.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Formulare

Liste de cantități

08/11/2018 - Proiectare și execuție semafoare,  intersecția Strada Transilvaniei, Strada Observator și trecerea de pietoni  ( Zona Petrom) în Localitatea Baciu, Jud. Cluj

 

Achiziția presupune: 

Conform antemăsurătorii și descrierii lucrărilor atașate la Referatul de Necesitate.

Formularul de ofertă va conține detalierea și modul de formare al prețului, inclusiv marca sau firma producătoare a sistemelor și /sau subansamblelor semaforului care urmează a fi montate.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 54 / 2018 din  08/11/2018 având ca obiect:Proiectare și execuție semafoare,  intersecția Strada Transilvaniei, Strada Observator și trecerea de pietoni  ( Zona Petrom) în Localitatea Baciu, Jud. Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45316212-4 - Instalare de semafoare

 

Valoare estimata a achiziție: 450000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  20 noiembrie 2018 ora 08.00.

 

Documentele care însoțesc oferta sunt:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Proiectare și execuție semafoare,  intersecția Strada Transilvaniei, Strada Observator și trecerea de pietoni  ( Zona Petrom) în Localitatea Baciu, Jud. Cluj, cod CPV: 45316212-4 - Instalare de semafoare.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Formulare

Antemăsurătoare

19/11/2018 - Pietruire Drum Popești de la numerele administrative 162-163 pe o lungime de 350 mp

 

Achiziția presupune: 

reabilitarea prin pietruire a drumului pe o lungime de 350 ml conform antemăsurătorii efectuate de compartimentul de urbanism și listei de cantități.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 55 / 2018 din  19/11/2018 având ca obiect:Pietruire Drum Popești de la numerele administrative 162-163 pe o lungime de 350 mp”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45233160-8 - Drumuri şi alte suprafeţe pietruite

 

Valoare estimata a achiziție: 44500 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  26 noiembrie 2018 ora 08.00.

 

Documentele care însoțesc oferta sunt:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Pietruire Drum Popești de la numerele administrative 162-163 pe o lungime de 350 mp, cod CPV: 45233160-8 - Drumuri şi alte suprafeţe pietruite.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Formulare

Antemăsurătoare

20/11/2018 - Proiectare parcări și amenajare parc de joacă pentru copii pe strada Uliului / Privighetorii în Comuna Baciu Jud. Cluj

 

Achiziția presupune: 

Se vor achiziționa următoarele documentații:

- documentații pentru obținerea avizelor

- studii de teren solicitate prin CU cu excepția ridicărilor topografice care au fost achiziționate anterior

- PT

- CS

- DDE

- DTAC

- Caiet de sarcini

- Verificare Tehnică a proiectului

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 56 / 2018 din  20/11/2018 având ca obiect:Proiectare parcări și amenajare parc de joacă pentru copii pe strada Uliului / Privighetorii în Comuna Baciu Jud. Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Valoare estimata a achiziție: 35000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  3 decembrie 2018  ora 08.00.

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Proiectare parcări și amenajare parc de joacă pentru copii pe strada Uliului / Privighetorii în Comuna Baciu Jud. Cluj, cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

27/11/2018 - Amenajare teren și zid de sprijin în vederea amenajării parcării și locului de joacă de pe Strada Privighetorii

 

Achiziția presupune: 

Realizarea unui zid de sprijin pe strada Privighetorii pe o lungime de 70 ml cu umplutură și aducere la nivel, inclusiv compactare conform proiectului tehnic și  listei de cantități.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 57 / 2018 din  27/11/2018 având ca obiect:Amenajare teren și zid de sprijin în vederea amenajării parcării și locului de joacă de pe Strada Privighetorii”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45262520-2 - Lucrări de zidire

 

Valoare estimata a achiziție: 300000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  3 decembrie 2018 ora 12.00.

 

Documentele care însoțesc oferta sunt:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Amenajare teren și zid de sprijin în vederea amenajării parcării și locului de joacă de pe Strada Privighetorii, cod CPV: 45262520-2 - Lucrări de zidire.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Formulare

Antemăsurătoare

27/11/2018 - Servicii de întreținere și de reparare a sistemului de supraveghere video al Comunei Baciu.

 

Achiziția presupune: 

curățarea, revizia, depanarea și reconficgurarea (dacă este cazul) a sistemului video de monitorizare instalat la nivelul comunie Baciu camere LPR și IP.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 58 / 2018 din  27/11/2018 având ca obiect:Servicii de întreținere și de reparare a sistemului de supraveghere video al Comunei Baciu.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 50343000-1 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video

Valoare estimata a achiziție: 40000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  11 decembrie 2018  ora 08.00.

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de întreținere și de reparare a sistemului de supraveghere video al Comunei Baciu., cod CPV: 50343000-1 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Formulare

20/12/2018 - Reactualizare Studiu de Fezabilitate Construire Grădiniță în Comuna Baciu

 

Achiziția presupune: 

Întocmire Studiu de Fezabilitate pentru CONSTRUIRE GRĂDINIŢA IN COMUNA BACIU, JUDEŢUL CLUJ.

Conţine: parte scrisa-memorii, parte desenata (specializarea arhitectura/ rezistenta/ instalaţii); liste de dotări (dotări interioare pentru clădire si dotări amenajări exterioare); Deviz General, Devize pe Obiect; Studiu de piaţa pentru estimarea costurilor cu privire la dotări, echipamente si utilaje necesare; Analiza Cost-Beneficiu (cap. 4 din HG 907/2016); Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta energetica ridicata pentru creşterea performantei energetice (cap. 3.4.4. din HG 907/2016)

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 59 / 2018 din  20/12/2018 având ca obiect:Reactualizare Studiu de Fezabilitate Construire Grădiniță în Comuna Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 79314000-8 - Studiu de fezabilitate

Valoare estimata a achiziție: 55000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  27 decembrie 2018  ora 08.00.

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Reactualizare Studiu de Fezabilitate Construire Grădiniță în Comuna Baciu, cod CPV: 79314000-8 - Studiu de fezabilitate.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Formulare

03/01/2019 - SF și Documentație Asfaltare străzi rurale secundare, reabilitate podeţe rutiere si consolidare albie cu zide de sprijin in comuna Baciu, judeţul Cluj

 

Achiziția presupune: 

Servicii de proiectare, faza Expertiza Tehnica+Studii de Teren+Studiu de Fezabilitate si Documentaţii pentru obţinerea avizelor aferente , inclusiv întabularea terenului.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 1 / 2019 din  03/01/2019 având ca obiect:SF și Documentație Asfaltare străzi rurale secundare, reabilitate podeţe rutiere si consolidare albie cu zide de sprijin in comuna Baciu, judeţul Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Valoare estimata a achiziție: 70000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

 

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  08/01/2019  ora 08.00.

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de SF și Documentație Asfaltare străzi rurale secundare, reabilitate podeţe rutiere si consolidare albie cu zide de sprijin in comuna Baciu, judeţul Cluj, cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Formulare

21/01/2019 - Servicii de pază și securitate în Comuna Baciu și la sediul Primăriei Baciu pentru anul 2019

 

Achiziția presupune: 

Se vor presta următoarele categorii de servicii

-servicii de paza a obiectivelor, bunurilor,valorilor si consultanta

-servicii de paza a transporturilor de valori si consultanta

-servicii de garda de corp si consultanta.

- transportul și deplasarea la intervenție se face cu mașina  din dotarea  furnizorului serviciului de securitate.

Serviciile se vor presta  pe raza comunei Baciu cu 3 agenți de securitate, 2 pe teren și 1 la sediul primăriei cu program de 8 ore/zi lucrătoare programul fiind stabilit de către primăria Comunei Baciu și poate fi modificat în orice moment cu respectarea cerințelor din planul de pază aprobat de Primrul comunei Baciu și din referatul de necesitate întocmit de viceprimarul comunei Baciu.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 2 / 2019 din  21/01/2019 având ca obiect:Servicii de pază și securitate în Comuna Baciu și la sediul Primăriei Baciu pentru anul 2019”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de pază

Valoare estimata a achiziție: 120000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  31/01/2019  ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de pază și securitate în Comuna Baciu și la sediul Primăriei Baciu pentru anul 2019, cod CPV: 79713000-5 - Servicii de pază.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Formulare

Cerințe minime

Achiziția presupune: 

măsurători topografice și documentație culoare de expropriere, conform anexei la referatul de necesitate și obținerea Avizului OCPI necesar emiterii Hotărârii Consiliului Local pentru exproprierea proprietarilor de terenuri afectate de implementarea proiectelor "Modernizarea Infrastructurii Rutiere de Străzi în Comuna Baciu Județul Cluj " și  “Regenerare urbană pe strada Privighetorii, în localitatea Baciu, Judeţul Cluj”

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 3 / 2019 din  01/02/2019 având ca obiect:Documentație  culoare de expropriere pentru realizarea unor proiecte de infrastructură în Comuna Baciu Jud. Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru

Valoare estimata a achiziție: 80000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  11 februarie 2019  ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Documentație  culoare de expropriere pentru realizarea unor proiecte de infrastructură în Comuna Baciu Jud. Cluj, cod CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Achiziția presupune: 

Întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de Urbanism, Documentația pentru obținerea avizelor și  obținerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism cu excepția studiilor necesare ( TOPO, GEO HIDRO) și Proiectul în faza Studiu de Fezabilitate pentru Obiectivul : Înființaredistribuție rețea de gaze naturale în localitățile Suceagu, Rădaia și Mera, Comuna Baciu Jud. Cluj , conform temei de proiectare aprobate de Comuna Baciu.

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 4 / 2019 din  25/03/2019 având ca obiect:Studiu de Fezabilitate - Înființare rețea de distribuție gaze naturale în localitățile Suceagu, Rădaia și Mera, Comuna Baciu Jud. Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 79314000-8 - Studiu de fezabilitate

Valoare estimata a achiziție: 135000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat – detalierea ofertei și modul de formare a prețului anexat la formularul de ofertă

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  04 aprilie 2019  ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Studiu de Fezabilitate - Înființare rețea de distribuție gaze naturale în localitățile Suceagu, Rădaia și Mera, Comuna Baciu Jud. Cluj, cod CPV: 79314000-8 - Studiu de fezabilitate.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Achiziția presupune: 

servicii de supraveghere a lucrarilor pentru "Reţea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, Comuna Baciu Județul Cluj"

- întocmirea dispozițiilor de șantier

- verificarea și avizarea situatilor de plată

- întocmirea cartii constructiei

- asistență pe parcursul derulării lucrărilorde execuție până la recepția la terminarea lucrărilor respectiv până la recepția finală.

- informații despre proiect se pot găsi la:http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100005638

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 5 / 2019 din  27/03/2019 având ca obiect:Servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului  "Reţea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, Comuna Baciu Județul Cluj"”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Valoare estimata a achiziție: 60000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

La formularul de ofertă se va atașa detalierea și modul de formare a prețului înscris în formularul de ofertă.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat – detalierea ofertei și modul de formare a prețului anexat la formularul de ofertă

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  05 aprilie 2019  ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului  "Reţea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, Comuna Baciu Județul Cluj", cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Achiziția presupune: 

Fiecare sistem va conține:

Intel - Procesor Intel Core i9-9900X, 3.50GHz, socket 2066, box

Cooler Intel Thermal Solution BXTS13X, LGA1150/LGA1151/LGA2066, BOX BXTS13X

ASUS - TUF X299 MARK 2 - Motherboard Asus Intel LGA 2066 ATX motherboard with Thermal Armor, DDR4 4133MHz

Placa video PNY NVIDIA Quadro P4000, VCQP4000-PB, CUDA Cores: 1792Mhz, 8GB GDDR5

SSD Samsung 970 PRO Series 512GB, PCI Express x4, M.2 2280, Citire max. 3500 MB/s Scriere max. 2300 MB/s

Sursa Corsair Enthusiast RMi RM850i 850W 80 PLUS Gold Fully modular 135mm 7YW

Carcasa Thermaltake Level 20 GT Tempered Glass, Fara sursa

Corsair -DDR4, 3000MHz 4 x 16GB (64 gb) 1 x 288 DIMM, Unbuffered, 15-17-17-35, Vengeance LPX Black

DVD Writter LG GH24NSD1, SATA, Negru

Kit tastatura + Mouse Microsoft L3V-00021

Monitor - Monitor, 42.51", PHILIPS, BDM4350UC/00, 4K, UHD, 42.51", IPS, 16:9, 3840*2160

sau

Monitor LED Samsung C43J890DKU, 43", UltraWide (3840x1200), VA, 120Hz, Display Port, HDMI, USB-C, hub

USB 3.0, Flicker Free, Negru

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 6 / 2019 din  19/04/2019 având ca obiect:Achiziție 3 sisteme grafice de înaltă performanță pentru compartimentele : Urbanism, Fond Funciar și Achiziții al Primăriei Baciu.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

 

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

 

Cod CPV: 30213300-8 - Computer de birou

Valoare estimata a achiziție: 65000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de   22 aprilie 2019  ora 08.00.

 

Pentru încheierea Contractului este nevoie ( dacă nu au fost transmise anterior) de următoarele documente:

- Codul de Identificare Fiscală – Conform cu Originalul

- Certificat Constatator de la Registrul Comerțului

- Formularul de Ofertă Completat – detalierea ofertei și modul de formare a prețului anexat la formularul de ofertă

- Declarație Art. 59 din L 98/2016

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

 

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Achiziție 3 sisteme grafice de înaltă performanță pentru compartimentele : Urbanism, Fond Funciar și Achiziții al Primăriei Baciu., cod CPV: 30213300-8 - Computer de birou.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,