Structură

Nume

Prenume

Functie

Denumire Compartiment

Telefon

 

PRIPON

IOAN

Secretar al comunei

SECRETARUL COMUNEI - Camera 22

0740188996

 

BURLACU

FELICIA ZORICA

Consilier

STARE CIVILA - Camera 1

0755016742

 

MOCAN

PAULA

Consilier

REGISTRATURĂ /  AMENZI  - Camera 17

0799203152

 

CIUHUŢĂ

VLAD MIHAI

Inspector

IMPOZITE ȘI TAXE AUTOVEHICULE

SITUATII DE URGENȚĂ - Camera 6

0757090958

 

HEDES

MIHAI

Inspector

ACHIZIȚII ȘI GESTIONARE PROIECTE

IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

Camera 14

0755016730

 

MURESAN

MONICA ANGELICA

Inspector

EXECUTARE SILITĂ - Camera 14

0755020626

 

BELA

MARIANA

Consilier

IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE

Camera 6

0755016734

 

BOTHA

GABRIELA

Consilier

CASIERIE - Camera 11

0755016740

 

TOMA

MARCELA

Consilier

ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA - Camera 7

0755016731

 

MATEI

LUMINIȚA

Consilier

ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA - Camera 7

 

 

KOVACS

GYORGY

Inspector

URBANISM - Camera 3

0745524068

 

DREGAN

SIMONA AUGUSTA

Inspector

URBANISM - Camera 3

0755016737

 

CHIOREAN

ALINA MARIA

Consilier

BUGET, FINANTE, CONTABILITATE

Camera 19

0737110450

 

CIORBE

DOINA

Consilier

BUGET, FINANTE, CONTABILITATE

Camera 18

0755016733

 

NILOS

OTILIA MARIA

Consilier

REGISTRUL AGRICOL - Camera 12

0755016739

 

CHIRA MARILENA Consilier FOND FUNCIAR - Camera 12 0745934803  

Organigrama și Statul de Funcții a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 57 din 2017.

Descarcă Organigrama și Statul de Funcții

Salariile de bază pentru funcționarii publici au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 48 din 27.07.2017 - descarcă Hotărârea

Lista salariilor funcționarilor publici  Martie 2018 - descarcă lista