Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea planului de acțiuni si lucrări de interes local pe anul 2019 propus a se realiza cu beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea actualizării informațiilor privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale din CF 55501 Baciu și CF 62110 Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere conform planului topografic care conține coridorul de expropriere și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere, situate în extravilanul și intravilanul comunei Baciu, județul Cluj, și propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii și titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale, precum și elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investițiii – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj și construire culoar de expropriere conform planului topografic care conține coridorul de expropriere și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj și construire culoar de expropriere, situate în extravilanul și intravilanul comunei Baciu, județul Cluj, și propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii și titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale, precum și elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investițiii – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a bunurilor aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca, ce fac parte din investitia “Innoirea flotei de transport in comun in Municipiul Cluj-Napoca prin achizitionarea

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

 

Vezi hotărârea în format electronic


pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  pentru anul 2020, cu rata inflației

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni : aprilie, mai, iunie 2019

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Construire locuință parter, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr.403C, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire locuință Dp+P, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr.402, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară