Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni : octombrie, noiembrie, decembrie 2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baciu pentru anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2017 privind alocarea unei sume către Asociația Kalotaszeg NTE din localitatea Huedin

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea cumpărării imobilului – teren în suprafață de 5800 mp, situat în extravilanul localității Suceagu, comuna Baciu, pentru amplasarea unei stații de epurare în vederea realizării investiției – Construire rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei Baciu până la data de 31.07.2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei Baciu în vederea modernizării străzii Spitalului din localitatea Suceagu

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei Baciu în vederea construirii unei grădinițe în localitatea Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local Baciu pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei, pentru extinderea lucrărilor de construire – Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj.

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei Baciu pentru amplasarea stației fixe de telefonie mobilă si alimentarea stației cu energie electrică, în intravilanul localității Popești, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții pentru anul 2017 și aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru  construire două locuințe cuplate P+E , împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, loc. Baciu, str. Venus, nr.10, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului