Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru desființare construcții existente și construire laborator de cofetărie și locuință de serviciu în loc. Suceagu, nr.260, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire casă cuplată, împrejmuire, racorduri și branșamente în sat Popești, nr.162D, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 31.12.2018

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii investifiei ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SALISTEA NOUA, CORUSU, POPESTI,    COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ, BRANSAMENTE"

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si ai cofinanfarii investitiei ,,Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Suceagu , comuna Baciu judetul Cluj"

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 2717 mp, dobândite prin convenție și reprezentând drum, situat în localitatea Baciu ( Strada Galaxiei)

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea prevederilor Hotărârii AGA nr.4/19.12.2018 a societății Comunal ECO SRL

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUZ pentru construire case de locuit, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente utilități în loc. Popești, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire Centru Comercial de tip supermarket în loc. Baciu, str. Jupiter, nr. 12, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Locuință și service auto, acces, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Popești, nr. 162W, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară