Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, propus a se realiza cu beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea subvenționării abonamentelor pentru transportul public de călători pentru elevi, studenți, sportivi și persoane vârstnice pe traseele localităților Baciu, Corușu Mera, Popești, Săliștea Nouă, Suceagu - Municipiul Cluj Napoca și retur.

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea înregistrării în patrimoniul SC Comunal Eco SRL a autovehicolului special N3 Steyer 18S26

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III și IV , anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Baciu pe anul 2018

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alegerea peședintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni : Ianuarie, Februarie și Martie 2018.

 

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza comunei Baciu în anul școlar 2018-2019

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei Baciu, pentru investiția ”Elaborare proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire a obiectivului redimensionare conductă existentă, extindere conductă gaze naturale presiune redusă PE 100 și 26 branșamente”, localitatea Popești (intravilan și extravilan), com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul privat al comunei Baciu, terenul în suprafață de 5800 mp, cumpărat pentru amplasarea stației de epurare în localitatea Suceagu.

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul privat al comunei Baciu, terenurile în suprafață totală de 2900 mp, cumpărate pentru amplasarea bazinului de apă în localitatea Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul privat al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 3500 mp, cumpărate pentru amplasarea bazinului de apă în localitatea Baciu