Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea aderării Comunei Cojocna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


înregistrarea Primăriei comunei Baciu în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul  bancar

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Compartimentul Impozite și Taxe locale, care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi a Procedurii de comunicare a acestora

Vezi hotărârea în format electronic


privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021, cu rata inflației

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului

Vezi hotărârea în format electronic


privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-nei BARZ ANDREEA SONIA și validarea mandatului d-lui BOGDAN CĂLIN, primul supleant confirmat de Organizația județeană Cluj a PSD

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Asfaltare străzi rurale secundare reabilitare podețe rutiere și consolidare albie cu zid de sprijin în loc. Baciu și loc. Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind implementarea proiectului  „Achiziția unui microbuz în comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin HCL nr.82/13.12.2018

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea cumpărării imobilului – teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul localității Mera, comuna Baciu, pentru construire capelă mortuară

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu, a terenului în suprafață de 44 mp dobândit prin convenție și reprezentând loc pentru ghene pe strada Galaxiei, loc. Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: februarie, martie, aprilie 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind completarea prevederilor RLU-lui comunei Baciu în vederea interzicerii dezmembrării apartamentelor situate în locuințele colective noi în două apartamente

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei în vederea – Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Rețea aeriană și subterană de fibră optică pentru servicii de comunicații electronice, în localitățile Popești și Săliștea-Nouă, com. Baciu, jud. Cluj