Consultati aici Planul Local de Aparare al Comunei Baciu

Consulta planul

 

 

Administrația publică în Comuna Baciu se organizează și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizării serviciilor publice, a eligibilității autorităților administrației publice locale, a legalității și a consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale. Autoritățile administrației publice locale au dreptul și capacitatea de a soluționa și gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii. Autonomia locală este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.Consiliul local și primarul – ca autorități ale administrației publice locale – au dreptul ca în limitele competențelor lor să coopereze și să se asocieze cu alte autorități ale administrației publice din țară sau din străinătate, în condițiile legii. Conform legii, comuna Baciu este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

 

Adresati intrebarile dvs. domnului primar si autoritatilor locale.

Bine ați venit pe site-ul nostru 


În această viață am pus accent pe corectitudine, sinceritate și loialitate, considerând că sunt la temelia unei comunicari adevărate. În această junglă care a devenit viața noastră, semenii și-au pierdut sensibilitatea și nu se mai induioșează prea ușor. Și totuși pot spune că NU AM UITAT, că OAMENII MERITĂ IUBIȚI ȘI RESPECTAȚI ȘI CU SUFLETUL ȘI INIMA.  Am ținut și țin cu sinceritate la OAMENI… și cu atât mai mult la cei deosebiți.  Întotdeauna am căutat sa creez un cadru de manifestare al SENSIBILITAȚII ȘI DISPONIBILITAȚII SUFLETULUI.  Mulțumesc din suflet celor care M-AU ACCEPTAT IN CERCUL LOR DE PRIETENI, celor care m-au respectat și m-au ințeles așa cum am fost. Nu pot spune despre mine că sunt perfect  sau ca am vrut  vreodata să par. NU, sunt un om obișnuit care am și calităti și defecte.” 

- primar Florin Ioan Muresan