Știri și anunțuri

2019.11.15 Transportul în comun din localitatea Suceagu va fi înlocuit temporar cu microbuze

Anunț

Începând cu data de 18.11.2019 transportul în comun în localitatea Suceagu din Comuna Baciu va fi asigurat cu microbuzele CTP care vor circula până la capăt de linie conform orarului liniei M32 pe perioada de desfășurare a lucrărilor la rețeaua de canalizare.

 

11.15.2019
2019.11.15 - Distribuire pubele pentru colectarea selectivă
ANUNȚ

  Începând cu data de 18.11.2019 se începe distribuirea de pubele pentru colectare selectivă (plastic/hârtie)  la nivelul localității Baciu.

Vă rugăm pe  toți cei care locuiți la case și aveți contract de salubritate să mergeți la sediul Comunal Eco SRL situat în Baciu, Str. Mică Nr. 2 pentru a obține Procesul Verbal de predare - primire iar cu acesta, în fiecare zi între orele 13-16 puteți ridica pubelele de la Căminul Cultural Baciu situat în Baciu, Str. Transilvaniei Nr. 269.

NOTĂ: 

1. Nu vor primi pubele pentru colectare selectivă numai persoanele care au contract sau care încheie contract de salubritate cu Comunal Eco SRL.

2. În această etapă se vor distribui pubele pentru colectare selectivă doar pentru localitatea Baciu.

 

11.15.2019
14.11.2019 - Restricționare trensport în comun în localitatea Suceagu.
ANUNȚ

                        Prin prezenta, vă informăm faptul că începând din data de 15.11.2019, transportul metropolitan ce deservește localitatea Suceagu (M32), va efectua cursele conform orarului stabilit, cu excepția faptului că traseul nu va fi cel inițial, el fiind efectuat doar până în zona „LA CRUCE”,   vis-a-vis de imobilul cu nr. 336 (lângă imobilul cu nr. 5). Se va menține această excepție pe perioada lucrărilor la canalizare ce se efectuează pe str. Principală din localitatea Suceagu.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

11.14.2019
2019.11.12 - Anunț program cu publicul până la ora 14:00 în data de 14.11.2019

Prin prezenta vă anunțăm faptul că in data de 14.11.2019, incepând cu ora 14 00 , nu va fi program cu publicul deoarece personalul primăriei Baciu este convocat la instruire privind protecția muncii.

Va mulțumim pentru ințelegere !

11.12.2019
04.11.2019 - Anunț- COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE- Propunerile de Planuri de acțiune și hărțile de zgomot

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu sediul în bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, organizează în perioada 01.11.2019-15.11.2019 consultări publice în vederea finalizării Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de autovehicule, în conformitate cu prevederile legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient.

 

Propunerile de Planuri de acțiune și hărțile de zgomot pot fi consultate la adresele de internet:

http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategige-de-zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

 

Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/obsevații privind documentele menționate, în scris:

  • La sediul CNAIR SA. Din București, bdul. Dincu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poștal 010873,
  • Prin fax la nr. 021 312 09 84 sau
  • Prin e-mail la adresa: management-zgomot@andnet.ro până la data de 15.11.2019, ora 16.00.

Plan de acțiune

Hărți de zgomot

11.04.2019
2019.10.01 Restrictionare acces în parcarea de pe strada Uliului

Începând cu data de 1 octombrie 2019 se restricționează accesul pe timpul zilei în parcarea de pe strada Uliului. vă rugăm să nu lăsați mașinile parcate pe timpul zilei pentru a putea finaliza reprofilarea , asfaltarea și linierea parcării.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

10.01.2019
2019.09.27 Restricționare trafic zona Popești Deal în vederea desfășurării lucrărilor de reparații la drum.

Primăria Baciu anunță că începând cu  data de 30 Septembrie 2019 va fi restricționat accesul în localitatea Popești ( zona Popești deal) în intervalul orar 0700 -  1700pentru reparatii la drum ( frezare, plombare, refacere sistem rutier, montare podete rutiere, etc.

Având în vedere că pentru anumite lucrări este necesară închiderea completă a traficului pe anumite porțiuni în anumite perioade rugăm toți cetățeni să folosească în această perioadă ruta ocolitoare Valea Seacă - Hagău în măsura în care acest lucru este posibil.

Facem tot posibilul ca disconfortul creat să fie cât mai mic și să dureze cât mai scurt timp.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

09.27.2019
2019.09.27 - Anunț privind decizia etapei de încadrare APM „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”

ANUNȚ:

   COMUNA BACIU, titular al proiectului „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj” propus a fi amplasat în COMUNA BACIU, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”  propus a fi amplasat în Comuna Baciu.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni - joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Cluj”

 

09.27.2019
2019.09.26 -Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de : 01.10; 02.10; 03.10; 03.10; 04.10; 04.10; 07.10; 08.10; 09.10; 10.10; 11.10; 14.10; 15.10;16.10;17.10;18.10; 21.10;22.10;23.10;24.10;25.10;28.10;28.10;29.10;30.10;31.10;   -2019 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

 

COMANDANTUL UM 01463

09.26.2019
2019.09.23 - Restricționare acces pe strada Planetelor

Începând cu data de 25.09.2019 va începe derularea lucrărilor de reparație capitală  a străzii Planetelor din localitatea Baciu. Traficul va fi închis pe porțiunea de drum dintre strada Planetelor Nr. 59 și  strada Jupiter Nr. 27 Bl. J. Datorită acestor restricții nu se va mai putea ajunge de pe strada Planetelor pe strada Jupiter până la finalizarea lucrărilor.

Ne cereme scuze pentru disconfortul creat și facem tot posibilul că acesta sa dureze o perioadă cât mai scurtă.

Vă mulțumim pentru înțelegere

09.23.2019
2019.09.06 -Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de : 10.09; 11.09; 12:09; 13.09; 16.09; 17.09; 18.09; 19.09; 20.09; 23.09; 24.09; 25.09; 26.09; 27.09; 30.09;   -2019 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

09.06.2019
2019.09.01 Anunț concurs pentru ocuparea posturilor Compartiment Impozite și Taxe Locale (consilier, clasa I, grad profesional asistent) și Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar (consilier, clasa I, grad profesional principal)

Anunțul (format PDF )

 

Primăria comunei Baciu, jud. Cluj organizează concurs în data de 07 octombrie 2019 ora 9 00 proba scrisă, iar proba de interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea a doua funcții publice vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel:

- Compartiment Impozite și Taxe Locale

        - consilier, clasa I, grad profesional asistent

- Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar

        - consilier, clasa I, grad profesional principal

Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de art.465 (exceptând lit. e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent - 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

- consilier, clasa I, grad profesional principal - 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 şi se depune în perioada 02.09.2019 – 23.09.2019, ora 12 la sediul Primăriei comunei Baciu, jud. Cluj, camera 21.

Persoană de contact dna. Mureșan Monica Angelica, tel. 0264 260 314, mobil 0755020626

Bibliografie:

- Constituția României

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- Legile Fondului Funciar: Legea nr.18/1991, republicată, Legea nr.169/1998, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005, Legea nr.165/2013, 

- Legea nr.7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, republicată, 

- Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol, 

- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

- H.G. Nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

09.02.2019
2019.08.22 - Anunț depunere documente necesare în vederea obținerii avizului de la Compania de Apă Someș SA, în vederea racordării la rețeaua de alimentare cu apă din satele Suceagu, Rădaia și Mera

Prin prezenta vă comunicăm faptul că puteți depune actele necesare în vederea obținerii avizului de la Compania de Apă Someș SA, în vederea racordării la rețeaua de alimentare cu apă din satele Suceagu, Rădaia și Mera,  la camera 2 serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Baciu.

Documentele necesare sunt:

- Actul de Identitate,

- Adeverință de la Registrul Agricol,

- planul de situație obținut de la serviciul Urbanism

- Taxa de avizare în sumă de 26 lei.

08.22.2019
2019.08.13 -Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de : 29.08; 30.08  -2019 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente"generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea 

08.13.2019
2019.08.06 Anunț public privind emiterea  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEȚE RUTIERE ȘI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”

 COMUNA  BACIU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEȚE RUTIERE ȘI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CLUJ din Cluj Napoca, str. .Dorobanților , nr. .99, în zilele de luni până  vineri între orele 9.00-14.00. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CLUJ din Cluj Napoca, str. .Dorobanților , nr. .99 Bl. B cod. 400609 FAX 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro

08.06.2019
2019.07.29 Restricționare trafic pe Strada Privighetorii

Începând cu data de 01.08.2019 vor începe derularea lucrărilor de reparații capitale și regenerare urbană pe strada Privighetorii din localitatea Baciu. Vă rugăm să nu lăsați mașinile parcate pe această stradă pentru ca  lucrările să se desfășoare conform graficului de lucrări. În cazul în care vor fi autovehicule care vor bloca lucrările acestea vor fi ridicate în colaborare cu Secția 3 Politie Rurală Baciu și cu RADP Cluj iar costurile ridicării, transportului și depozitării vor fi suportate de către proprietarul autovehiculului. De asemenea vor fi perioade în care este posibil ca traficul sa fie interzis sau restricționat pe anumite porțiuni de pe această stradă.

Ne cereme scuze pentru disconfortul creat și facem tot posibilul că acesta sa dureze o perioadă cât mai scurtă.

Vă mulțumim pentru înțelegere

07.29.2019