Fonduri Locale

 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 1,2 km de drum de pământ  situat în intravilanul Comunei Baciu
 • Valoarea investiţiei – 735 000 lei
 • Proiectant : Someș Top Grup SRL
 • Executant – Viarom Construct SRL  Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 411178)
 • Contract Nr. 6817 din 03.11.2017  în Valoare de .552 959.18. fără TVA
 • Termen de finalizare  - 08.09.2018
 • Beneficiar COMUNA BACIU
 • Obiectiv – Modernizarea a 350 ml de drum  situat în intravilanul Comunei Baciu
 • Valoarea investiţiei – 226 500 lei
 • Proiectant : Someș Top Grup SRL
 • Executant – AGM Group SRL -  Informații despre desfășurarea procedurii în SEAp gasiți pe www.e-licitație.ro (Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 411177)
 • Contract Nr. 6767 din 02.11.2017  în Valoare de .185 455.09. fără TVA
 • Termen de finalizare  - 14.09.2018

PROIECT FINANŢAT PRIN Bugetul Local

 • Obiectiv – Regenerare urbană pe strada Privighetorii, în localitatea Baciu, Judeţul Cluj
 • Studiu de Fezabilitate: - SOMEȘ TOP GRUP SRL
 • Proiectant: SOMEȘ TOP GRUP SRL
 • Stadiul Proiectului: - Derularea Procedurilor de achiziție publică  ( Vezi Procedura Simplificată)
 • Executant  – 
 • Contract Nr. ............. din .......................
 • Termen de punere în funcţiune  - .....................................

Descrierea proiectului:

Se propune îmbunătăţirea condiţiilor actuale pentru traficul pietonal, sporirea siguranţei circulaţiei, crearea unei infrastructuri pentru reţele, îmbunătăţirea condiţiilor de colectare şi evacuare a apelor pluviale, extinderea si modernizarea străzii Privighetorii precum şi dotarea zonei studiate cu mobilier urban. Pentru realizarea obiectivelor descrise mai jos se propun următoarele lucrări: • Modernizarea infrastructurii rutiere pe strada Privighetorii, : • Realizarea trotuarelor avand latimea de min 1.00 m, unde lăţimea permite acest lucru • Modernizarea spaţiilor verzi existente precum şi amenajarea de noi spaţii verzi, inclusiv plantarea de arbori stradali, • Dotarea zonelor pietonale cu mobilier urban constând în coşuri de gunoi, băncuţe. • Realizarea unui colector pluvial cu guri de scurgere. • Realizarea unei infrastructuri pentru reţelele de cabluri, amplasate subteran, amplasate în aliniamentul trotuarelor. Suprafaţa totala a zonei amenajate este de 4080 mp, defalcata astfel: Amenajare suprafeţe • Suprafaţa trotuare pavaj dale prefabricate din beton 789 mp • Suprafaţa carosabila asfaltata 2745 mp Reţea canalizare pluviala • Lungime reţea pluviala 420 ml • Cămine de vizitare 14 buc • Guri de scurgere cu sifon şi depozit 16 buc Infrastructura pentru reţele • Tubulatura pentru protecţie cabluri 420 ml • Camere de de tragere si vizitare 5 buc Mobilier urban: • Băncuţe de odihna: 8 buc • Coşuri de gunoi: 16 buc Amenajare peisagistica • Arbori stradali: 66 buc • Suprafeţe spatii verzi: 546 mp