Sit folisifer Corusu

Sit folisifer Corusu

Locul fosilifer Coruș (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic), situată în județul Cluj, pe teritoriul administrativ al comunei Baciu.

Localizare

Aria naturală se află în nord-vestul Transilvaniei, în extremitatea centra-nordică a județului Cluj (în zona Dealurilor Clujului), pe teritoriul vestic al satului Corușu.

Descriere

Rezervația naturală „Locul fosilifer Coruș” (înființată în anul 1994) a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 2 hectare.

Aria protejată reprezintă un afloriment constituit din gresiiatribuite erei geologice a miocenului inferior (aquitan-burdigalian), cu resturi fosilifere de animale marine, precum și resturi vegetale fosilizate depozitate în straturile argiloase.