Licitații Publice

Lista Procedurilor efectuate în anul 2018

Observații:

Procedurile simplificate și Licitațiile publice pentru anul 2018 sunt preluate începând cu data de 01.04.2018 , data intrării in funcțiune a noului sistem de achiziții publice care face posibil accesarea procedurii în mod direct.

(dați click pe titlul proiectului pentru a urmării întreaga procedură de la documentația de atribuire și până la întocmirea contractului)

1. ÎNTOCMIRE STUDII DE FEZABILITATE PENTRU ÎNFIINȚARE REȚELE DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE POPEȘTI, CORUȘU ȘI RĂDAIA, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ

SCN1000221

17.04.2018 14:36

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Servicii
 Stare procedura: Atribuita 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 03.05.2018 15:00

Valoarea Estimată fără TVA : 80.000,00  RON

[VEZI PROCEDURA]

2. Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj

SCN1003926

08.06.2018 15:06

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: Atribuita 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 29.06.2018 15:00

Valoarea Estimată fără TVA : 2.219.963,87  RON

[VEZI PROCEDURA]

3. Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru proiectul “RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA SUCEAGU, COM. BACIU, JUD. CLUJ”

SCN1003927

12.06.2018 11:35

Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: Atribuita 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 10.07.2018 15:00

Valoarea Estimată fără TVA : 8.398.519,84  RON

[VEZI PROCEDURA]

4. Servicii de proiectare si asistenta tehnica si Lucrari de executie pentru proiectul “Infiintare retea de canalizare in localitatile Salistea Noua, Corusu si Popesti, comuna Baciu, judetul Cluj, bransamente”

SCN1005520

22.06.2018 13:08

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: Atribuita 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 12.07.2018 15:00

Valoarea Estimată fără TVA : 4.734.564,40  RON

[VEZI PROCEDURA]

5. Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic (PT), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții Construire Grădiniță în Comuna Baciu, județul Cluj

SCN1006812

04.07.2018 14:39

Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: 

 Anulata - Anulată din Lipsă de Ofertanți


 Modalitate de desfasurare: ONLINE 

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 20.07.2018 15:00

Valoarea Estimată fără TVA : 3.082.154,00  RON

[VEZI PROCEDURA]

6. Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic (PT), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții Construire Grădiniță în Comuna Baciu, județul Cluj

SCN1008471

23.07.2018 14:01

Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
Stare procedura: 

 Anulata -  Anulată din Lipsă de Ofertanți

Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 08.08.2018 15:00

Valoarea Estimată fără TVA : 3.082.154,00  RON

[VEZI PROCEDURA]

7. Lucrari de executie pentru proiectul “Regenerare urbană pe strada Privighetorii, în localitatea Baciu, Judeţul Cluj”

SCN1018784

03.10.2018 08:46

Erate: 1

Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: 

 Anulata - Anulată din Lipsă de Ofertanți

 
Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 

Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

Data limita depunere: 09.11.2018 15:00

Valoarea Estimată fără TVA : 712.997,24  RON

[VEZI PROCEDURA]

Lista Procedurilor efectuate în anul 2019

1. Lucrari de executie pentru proiectul “Regenerare urbană pe strada Privighetorii, în localitatea Baciu, Judeţul Cluj”

SCN1034588

04.01.2019 12:35

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: Atribuită 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 28.01.2019 15:00

Valoare Estimată fără TVA : 1.277.815,70  RON

[VEZI PROCEDURA]

 

2. Lucrari de intretinere pe timp de vara a drumurilor si strazilor din Comuna Baciu

SCN1040861

02.04.2019 09:10

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: 

Anulata - Anulată din Lipsă de Ofertanți


 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 24.04.2019 15:00

Valoare Estimată fără TVA : Intervalul intre : 217.569,73 lei si 3.527.082,04 lei

[VEZI PROCEDURA]

3. Lucrari de intretinere pe timp de vara a drumurilor si strazilor din Comuna Baciu

SCN1043582

17.05.2019 13:32

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: Atribuită 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2) 

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 03.06.2019 15:00

Valoare Estimată fără TVA : Intervalul intre : 249.713,60 lei și 4.132.802,15 lei

[VEZI PROCEDURA]

 

4. Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrări de execuție aferente Obiectivului „ASFALTARE STRAZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODETE RUTIERE SI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”

SCN1060529

17.12.2019 22:34

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: Atribuită 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 07.01.2020 15:00

Valoare Estimată fără TVA : 1.719.570,00 lei

[VEZI PROCEDURA]

Lista Procedurilor efectuate în anul 2020

1. Servicii de proiectare si asistenta tehnica si Lucrari de executie pentru proiectul „CONSTRUIRE GRADINITA IN COMUNA BACIU JUD. CLUJ”

SCN1067384  - 29.04.2020 12:43

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Lucrari
 Stare procedura: Atribuită 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere: 04.06.2020 15:00

Valoare Estimată fără TVA : 5.459.623,08  RON

[VEZI PROCEDURA]

2. Furnizare buldoexcavator in cadrul Proiectului „ACHIZITIA UNUI UTILAJ PENTRU COMUNA BACIU”

SCN1069919  - 29.04.2020 12:43

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Furnizare
 Stare procedura: Atribuită 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere:  02.07.2020 15:00

Valoare Estimată fără TVA : 340.334,37   RON

[VEZI PROCEDURA]

 

3. Furnizare microbuz in cadrul Proiectului „ACHIZITIA UNUI MICROBUZ IN COMUNA BACIU”

SCN1080727  -   31.12.2020 14:50

 Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Furnizare
 Stare procedura: În desfășurare 
 Modalitate de desfasurare: ONLINE

Modalitatea de atribuire: Contract de achizitii publice 
 CPV: 34114400-3 - Microbuze (Rev.2)

 Autoritate contractanta: 4378751 - COMUNA BACIU

 Data limita depunere:  15.01.2021 15:00

Valoare Estimată fără TVA : 209.973,70   RON

[VEZI PROCEDURA]