Fonduri Guvernamentale

PROIECT FINANŢAT PRIN ORDONANŢA DE GUVERN NR. 7 / 2006

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv – POD PESTE PÂRÂUL NADĂŞ – LOCALITATEA BACIU
 • Valoarea estimată a investiţiei – 492.344 lei
 • Valoarea investiției - 344 606 lei   
 • Executant – SC NORD CONFOREST SRL Cluj Napoca (Vezi Procedura de Achiziție)
 • Contract Nr. 1085 din  26/07/2007
 • Termen de punere în funcţiune  - 30/12/2007

Detalii Tehnice ale investiției:  pod peste pârâul Nadăș cu lungimea de 18 m, latimea de 7m

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 6804  Construire pod peste pârâul Nadas în Localitatea Baciu

PROIECT FINANŢAT PRIN ORDONANŢA DE GUVERN NR. 7 / 2006

 • Beneficiar CONSILIUL LOCAL BACIU
 • Obiectiv –  REŢELE DE APĂ – POPEŞTI- CORUŞU – SĂLIŞTEA NOUĂ
 • Valoarea estimată a investiției –  2.079.557 lei
 • Valoarea investiției - 1 407 965 lei
 • Executant – Trustul de Instalatii, Montaj si Constructii SA Cluj Napoca  (Vezi Procedura de Achiziție)
 • Contract Nr. 1362 din  26/09/2007
 • Termen de punere în funcţiune  - APRILIE 2007

Detalii Tehnice ale investiției: conducte de aductiune cu o lungime de 8855 m, retele de distributie in lungime de 16208 m, amplasarea a 2 rezervoare de cate 100 mc fiecare si 2 statii de pompare

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 15718  Alimentare cu apa potabila a localitatilor Popesti, Corusu si Salistea Noua ( Com. Baciu Jud. Cluj 

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Alimentare cu apa Suceagu Radaia Mera - Aducțiune Etapa I
 • Valoarea investiţiei –  1 697 690 lei
 • Proiectant: Aqua Prociv SRL
 • Executant – ACSA S.A. (Vezi Procedura de Achiziție)
 • Contract Nr. 1918  din 03.10.2013
 • Stadiu Proiect: Finalizat
 • Termen de punere în funcţiune  - 15/10/2014
 • Recepționat la 14.12.2020

Date tehnice ale investiției:

Lungime totală: 12079 ml

Alimentare cu apa: • extinderea sistemelor de alimentare cu apa conducta PEHD 12079 ml; • camine de vane 14 buc, hidranti supraterani 2 buc; • contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa 32 bransamente; • prevederea unei noi statii de pompare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unei noi statii de clorinare in cadrul sistemului de alimentare cu apa; • prevederea unui rezervor pentru inmagazinarea apei 400mc;

Informații  SEAP - Anunt de atribuire numarul 177594/03.04.2014

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – realizare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu Comuna Baciu
 • Valoarea estimată a investiţiei –  10 048 906 lei
 • Studiu de Fezabilitate: Aqua Prociv Proiect SRL
 • Proiectant: Aqua Prociv Proiect SRL
 • Stadiul Proiectului: -  Execuție  Vezi Procedura de Atribuire
 • Executant: Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 5299  din 13.09.2018
 • Valoare Contract 8 343 102,26 fără TVA
 • Termen de punere în funcţiune  - 13/09.2019
 • Autorizația de Construire Nr. 50 din 15.04.2019
 • Ordinul de începere a prestării serviciilor  Nr. 5412 din 18.09.2018
 • Termen de finalizare  2 luni de la data Ordinului de începere a prestării serviciilor
 • Ordinul de începere a Lucrărilor 4026 din 23.05.2019
 • Termen de finalizare 10 luni de la emiterea Ordinul de începere a Lucrărilor - Termen de finalizare prelungit până la data de 30.06.2021
 • Perioada de garanție : 36 luni

Date tehnice ale investiției:

- 1 stație de epurare

- 8 km conductă de canalizare

- 430 cămine de racord

- 5 stații de pompare

- 176 cămine de vizitare

 

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj 
 • Valoarea estimată a investiţiei –  2 219 963.87 lei
 • Studiu de Fezabilitate:  Aqua Prociv SRL
 • Proiectant: Aqua Prociv SRL
 • Stadiul Proiectului: - Finalizat  Vezi Procedura de Atribuire
 • Executant – Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 4826 din 14.08.2018
 • Valoarea Contractului 2 148 978.85 lei + TVA
 • Ordin de începere a lucrărilor Nr. 5344 din 17.09.2018
 • Recepționat la 10.07.2020
 • Termen de punere în funcţiune 10.07.2020  (estimat doar pentru Brădetului-Molidului- 30.05.2021 - racordare pompa 4 la rețeaua electrică )

Descrierea proiectului:

Se proiecteaza extinderea sistemului de canalizare pe stradzile Bradetului, Planetelor, , Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului din   localitatea Baciu, comuna Baciu, judetul Cluj. Apele menajere vor fi colectate prin intermediului unor conducte de canalizare PVC, SN 8, cu diamentru nominal de 250mm.

STRADA BRĂDETULUI

Reţea de canalizare:      L conducte gravitaţionale = 2086 m+246 m

L conducte de refulare = 833 m

Statii de pompare: 4

Racordurile individuale: 41 buc.

Cămine de vizitare: 52 buc.

STRADA PLANETELOR

Reţea de canalizare: L conducte gravitaţionale = 462 m+252m

L conducte de refulare = 33 m

Statii de pompare: 1

Racordurile individuale: 42 buc.

Cămine de vizitare: 14 buc.

STRADA SALCÂMULUI, STRADA CIMITIRULUI, STRADA MESTEACĂNULUI

Reţea de canalizare: L conducte gravitaţionale = 351 m+132 m

Racordurile individuale: 22 buc.

Cămine de vizitare: 14 buc.

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare si asistenta tehnica si Lucrari de executie pentru proiectul “Infiintare retea de canalizare in localitatile Salistea Noua, Corusu si Popesti, comuna Baciu, judetul Cluj, bransamente”
 • Valoarea estimată a investiţiei –  4 734 564.4 lei fără TVA
 • Studiu de Fezabilitate: - Timat Impex SRL
 • Proiectant: Timat Impex SRL
 • Stadiul Proiectului: - Execuție  Vezi Procedura de Atribuire
 • Executant – Aqua Serv SRL
 • Contract Nr. 4985 din 27.08.2018
 • Autorizația de Construire Nr. 39. din .02.03.2020.
 • Ordinul de începere a Serviciilor de Proiectare  Nr. 5781 din 02.10.2019 (Termen 4 luni)
 • Ordinul de începere a lucrărilor Nr. .3273. din .05.05.2020. (Termen 12 luni)
 • Valoarea Contractului 4 731 611.65 lei + TVA
 • Termen de finalizare  05.05.2021
 • Perioada de garanție : 36 luni

Date tehnice ale investiției:

- 8 km conductă de canalizare

- 430 cămine de racord

- 5 stații de pompare

 

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – "Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj"
 • Valoarea estimată a investiţiei –  6 997 527  lei fără TVA
 • Studiu de Fezabilitate: - MENTOR CONSTRUCT SRL 
 • Proiectant: 2 GMG CONSTRUCT SRL
 • Stadiul Proiectului: - Proiectare ( Vezi procedura de atribuire)
 • Executant BOEMIAL INVEST  SRL
 • Valoarea Contractului  - 5.332.545,75  lei fără TVA
 • Contract Nr. 8560 din 10.11.2020
 • Ordinul de începere a prestării serviciilor  Nr. 9267 din 07.12.2020 (termen 3 luni)
 • Ordinul de începere a Lucrărilor ........................
 • Termen de Finalizare ( contractual) -  21 luni de la emiterea ordinului de începere a execuției  lucrărilor 
 • Termen de punere în funcţiune  - .....................................
 • Perioada de Garanție 36 luni

Date tehnice ale investiției:

- clădirea va avea suprafața construită de 760 mp desfășurată de 1720 mp formată din Demisol, Parter și Etaj,

 - va avea 10 săli de grupă a câte 20 de copii în fiecare grupă.

 - total suprafață de teren aferentă clădirii 3112 mp

PROIECT FINANŢAT PRIN Programul National de Dezvoltare Locală - PNDL  Submăsura - Dezvoltarea Satului Românesc

 • Obiectiv – Servicii de proiectare si asistenta tehnica si Lucrari de executie pentru proiectul “ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEȚE RUTIERE ȘI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ"
 • Descrierea Proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere de strazi in comuna Baciu, L= 1390 m Lucrari privind scurgerea apelor - se vor executa santuri din beton C25/30 (clasa de expunere XC4+ XF2) h=0,30 m, b= 1,00 m; - se vor executa podete tubulare corugate trasversal drumului proiectat cu diamentrul cuprins intre ϕ 600 - ϕ 800 mm si lungimea de 10,00m drumului si podete tubulare corugate in dreptul drumurilor laterale cu diametrul ϕ 600 si lungimi de 7,50m; - realizare reparatii podet peste Valea Suceagu; Lucrari de consolidare - zid de sprijin din beton armat cu h=2,00m; Siguranta circulatiei - parapet de siguranta; - indicatoare rutiere (de averizare, de reglementare ).
 • Valoarea estimată a investiţiei –  1.719.570  lei
 • Studiu de Fezabilitate: - Someș Top Grup SRL
 • Proiectant: ALTEMIS SRL
 • Stadiul Proiectului: -  Execuție  (Vezi Procedura de Atribuire)
 • Executant – CRIDAR CONS SRL 
 • Contract Nr. 1280 din 14.02.2020
 • Autorizația de Construire Nr.50. din .30.04.2020.
 • Ordinul de începere a Serviciilor de Proiectare  Nr. 1429 din 19.02.2020
 • Ordinul de începere a lucrărilor Nr. 4212 din 15.06.2020
 • Valoarea Contractului 1 713 577.82 lei + TVA
 • Termen de finalizare  12 luni de la data Ordinului de începere a Serviciilor de Proiectare 
 • Termen de Finalizare : 18.02.2021
 • Perioada de garanție : 36 luni

Date tehnice ale investiției: - Modernizare a  1,7 km de drum aferent străzilor Brădetului și molidului și a unui pod de acces la imobilele de la Nr. 261 din loc. Suceagu