Registru Agricol și Fond Funciar

Pentru a vedea posibilitățile de finanțare în domeniul agricol puteți accesa 

https://www.afir.info/

Anul 2021

2021.02.23 ofertă de vânzare și lista premptori 

2021.02.23 notificare preemptori

2021.03.04 ofertă de vânzare și lista premptori 

2021.03.04 Notificare Premptori

2021.03.09 ofertă de vânzare și lista premptori

2021.03.09 Notificare Premptori

2021.03.24 ofertă de vânzare și lista premptori

2021.03.24-comunicări acceptare oferte de vânzare

2021.04.07 oferte de vanzare teren

2021.03.11-oferte de vânzare și listă preemtori

2021.04.09 comunicare acceptare oferta

2021.04.09 notificari preemptori 

2021.04.09 oferta de vanzare teren extravilan

2021.04.12 oferta de vanzare teren extravilan

2021.04.19 comunicare acceptare oferta

2021.04.20 notificare preemptor

2021.04.20 oferta de vanzare

2021.04.27 notificare preemptori

2021.04.27 oferta de vanzare

2021.04.28 proces verbal de incheiere a etapei de preemptiune

2021.04.28 Proces verbal de incheiere a preemptiunii

2021.04.29 comunicare de acceptare

2021.05.12 PV de incheiere a preemptiunii 2

2021.05.12 PV de incheiere a etapei de preemptiune

2021.05.12 PV de incheiere a preemptiunii 3

2021.05.18 PV incheiere etapa 1

2021.06.02. PV de incheiere etapa 1

2021.06.07. oferta de vanzare

2021.06.22 PV de constatare a incheierii etapei 1

2021.07.07 PV fianal etapa 1

2021.07.15 oferta de vanzare teren

2021.08.02 oferta de vanzare

2021.08.09 oferta de vanzare

2021.08.09 notificare preemptori

2021.08.12 comunicare de acceptare

2021.08.16 oferta de vanzare

2021.08.16 notificare preemptori

2021.08.17 oferta de vanzare

2021.08.17 notificare preemptori

2021.08.18 oferta de vanzare

2021.08.18 notificare preemptori

2021.08.31 oferta de vanzare

2021.08.31 notificare preemptori