Registru Agricol și Fond Funciar

Pentru a vedea posibilitățile de finanțare în domeniul agricol puteți accesa 

https://www.afir.info/

2021.02.23 ofertă de vânzare și lista premptori 

2021.02.23 notificare preemptori

2021.03.04 ofertă de vânzare și lista premptori 

2021.03.04 Notificare Premptori

2021.03.09 ofertă de vânzare și lista premptori

2021.03.09 Notificare Premptori

2021.03.24 ofertă de vânzare și lista premptori

2021.03.24-comunicări acceptare oferte de vânzare

2021.04.07 oferte de vanzare teren

2021.03.11-oferte de vânzare și listă preemtori

2021.04.09 comunicare acceptare oferta

2021.04.09 notificari preemptori 

2021.04.09 oferta de vanzare teren extravilan

2021.04.12 oferta de vanzare teren extravilan

2021.04.19 comunicare acceptare oferta

2021.04.20 notificare preemptor

2021.04.20 oferta de vanzare

2021.04.27 notificare preemptori

2021.04.27 oferta de vanzare

2021.04.28 proces verbal de incheiere a etapei de preemptiune

2021.04.28 Proces verbal de incheiere a preemptiunii

2021.04.29 comunicare de acceptare

2021.05.12 PV de incheiere a preemptiunii 2

2021.05.12 PV de incheiere a etapei de preemptiune

2021.05.12 PV de incheiere a preemptiunii 3

2021.05.18 PV incheiere etapa 1

2021.06.02. PV de incheiere etapa 1

2021.06.07. oferta de vanzare

2021.06.22 PV de constatare a incheierii etapei 1

2021.07.07 PV fianal etapa 1

2021.07.15 oferta de vanzare teren

2021.08.02 oferta de vanzare

2021.08.09 oferta de vanzare

2021.08.09 notificare preemptori

2021.08.12 comunicare de acceptare

2021.08.16 oferta de vanzare

2021.08.16 notificare preemptori

2021.08.17 oferta de vanzare

2021.08.17 notificare preemptori

2021.08.18 oferta de vanzare

2021.08.18 notificare preemptori

2021.08.31 oferta de vanzare

2021.08.31 notificare preemptori

2021.09.15 comunicare de acceptare

2021.09.20 proces verbal etapa 1

2021.09.23 oferta de vanzare 390

2021.09.23 NOTIFICARI PREEMPTORI oferta 390

2021.09.23 oferta de vanzare 391

2021.09.23 notificarea preemptorilor

2021.09.23 oferta de vanzare 392

2021.09.23 notificarea preemptorilor dosar 392

2021.09.27 oferta de vanzare 393

2021.09.27 notificare preemptori dosar 393

2021.09.27 ofera de vanzare 394

2021.09.27 notificare preemptori dosar 394

2021.09.27 oferta de vanzare 395

2021.09.27 notificare poremptori dosar 395

2021.09.29 oferta de vanzare 396

2021.09.29 notificari preemptori dosar 396

2021.09.30 oferta nr. 397

2021.09.30 notificare preemptori dosar 397

2021.09.30 oferta de vanzare si notificari preemptori dosar 398

2021.09.30 oferta de vanzare 399

2021.09.30 notificare preemptori dosar 399

2021.09.30 oferta de vanzare 400

2021.09.30 notificare preemptori dosar 400

2021.09.30 oferta de vanzare si notificare preemptori dosar 401

2021.10.20 Proces verbal oferta 380

2021.10.20 Proces Verbal oferta 381

2021.10.20 Proces verbal oferta 382

2021.10.21 PV etapa 1 dosar 383

2021.10.21 oferta de vanzare nr 402

2021.10.21 comunicare de acceptare oferta 386

2021.10.25 Proces-verbal etapa 1 dosar 384

2021.11.02 oferta de vanzare 406

2021.11.02 notificare preemptori 406

2021.11.01 oferta 405

2021.11.01 notificare preemptori oferta 405

2021.11.16 oferta de vanzare 409

2021.11.16 notificari preemptori oferta 409

2021.11.16 oferta 410

2021.11.16 notificarepreemptori oferta 410

2021.11.22 oferta de vanzare 411

2021.11.22 notificare preemptori  oferta 411

2021.11.22 oferta de vanzare 412

2021.11.22 notificare preemptori 412

2021.11.29 Proces verbal incheiere etapa 1

2021.11.26 Proces verbal incheiere etapa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.01.10 - oferta de vanzare 417 si notificari

2022.01.17 - oferta de vanzare 418 si notificari

2022.01.17 - oferta de vanzare 419 si notificari

2022.01.17 - oferta de vanzare 420 si notificari

2022.01.19 - oferta de vanzare 421 si notificari

2022.02.10 - oferta de vanzare 422 si notificari

2022.02.17 - oferta de vanzare 424 si notificari

2022.03.04 - oferta de vanzare 425 si notificari

2022.03.07 - oferta de vanzare 426 si notificari

2022.03.08 - oferta de vanzare 427 si notificari

2022.03.09 - oferta de vanzare 428 si notificari

2022.03.14 - oferta de vanzare 430 si notificari

2022.03.21 - oferta de vanzare 431

2022.03.22 - oferta de vanzare 432

2022.03.25 - oferta de vanzare 433

2022.03.25 - oferta de vanzare 434

2022.03.25 - oferta de vanzare 435

2022.03.30 - oferta de vanzare 436 si notificari

2022.04.12 - oferta de vanzare 437

2022.04.27 -  oferta de vanzare 438

2022.04.27  - oferta de vanzare 439

2022.05.04 - oferta de vanzare 440 si notificare preemptori

2022.05.05 - oferta de vanzare 441

dosar 442

2022.05.13 - oferta de vanzare 443

2022.05.16 - oferta si notificare 444

dosar 446

2022.05.20 - oferta si notificare 447

2022.05.26 oferta de vanzare 448

2022.05.25 oferta de vanzare 450

2022.05.26 oferta de vanzare 451

2022.05.31 oferta de vanzare 452

2022.06.06 oferta de vanzare 453

2022.06.23 oferta de vanzare 454

2022.06.23 oferta de vanzare 455

2022.07.12 oferta de vanzare 457

2022.07.15 oferta de vanzare 458

2022.07.20 oferta de vanzare 459

2022.07.20 oferta de vanzare 460

2022.07.26 oferta de vanzare 461

2022.08.01 oferta de vanzare 462

2022.08.01 oferta de vanzare 464

2022.08.01 oferta de vanzare 465

2022.08.01 oferta de vanzare 466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente: 

a) o fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; 

b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate); 

c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; 

d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică; 

e) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică; 

f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică; 

g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie; 

 

!!! extrasul de carte funciară si extrasul de plan cadastral pe ortofotoplan  se pot achiziționa de pe epay.ancpi.ro 

Alte informații despre vanzarea terenurilor din extravilan se găsesc in Ordin 311/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 

FORMULARE

1. Cerere de afișare a ofertei - Persoană fizică

2. Cerere de afișare a ofertei - Persoană juridică

3. Ofertă de vânzare - Persoană fizică

4. Ofetă de vânzare - Persoană juridică