Urbanism

Deținătorii de sisteme adecvate de colectare și epurare a apelor uzate (fose septice și bazine vidanjabile/microstații de epurare),  persoane fizice sau juridice, au obligația de a se înregistra în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate, care este gestionat de autoritățile administrației publice locale (primării).

            Aceste cereri, pe care le regăsiți si în link-ul de mai jos, se pot de pune fizic la registratura primăriei, sau în format electronic  pe adresa de e-mail office@primariabaciu.ro.

            Conform H.G. 714/26.05.2022, deținătorii de sistem individual adecvat de epurare (fose septice), au următoarele obligații:

  1. Declararea în vederea înscrierii a sistemului în termen de 120 de zile de la punerea în funcțiune a acestuia;
  2. Declararea în termen de 180 de zile pentru cei care au avut funcțional sistemul înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărări, respectiv pănă la data de 26.11.2022.

Nerespectarea dispozițiilor privind înscrierea în registru, constitie contravenție, iar Garda Națională de Mediu va aplica amenzi cu valori cuprinse între 5.000 si 10 000 de lei.

Forumlar de înscriere!!