Convocator

CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 09.01.2019 orele 1000, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: ianuarie, februarie, martie 2019;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare;
  3. Probleme curente ale administraţiei publice locale.