Convocator

CONVOCATOR
            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 23.05.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Baciu;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local – REGENERARE URBANĂ PE STRADA PRIVIGHETORII ÎN LOCALITATEA BACIU, JUDEȚUL CLUJ și Construire culoar de expropriere conform planului topografic care conține coridorul de expropriere și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții – REGENERARE URBANĂ PE STRADA PRIVIGHETORII ÎN LOCALITATEA BACIU, JUDEȚUL CLUJ și Construire culoar de expropriere, situat în intravilanul localității Baciu, jud. Cluj, și propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii și titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale, precum și elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții - REGENERARE URBANĂ PE STRADA PRIVIGHETORII ÎN LOCALITATEA BACIU, JUDEȚUL CLUJ și Construire culoar de expropriere;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru construire locuință parter, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în com. Baciu, sat Corușu, nr.403C, jud. Cluj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru construire locuință cu două unități locative P+E, amenajări exterioare, împrejmuire teren, branșamente și racorduri la utilități în com. Baciu, sat Baciu, str. Magnoliei, nr.16A, jud. Cluj;
 8. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la strada a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului locuință și service auto, acces, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Popești, nr.162W, com. Baciu, jud. Cluj;
 9. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 11.04.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: aprilie, mai, iunie 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Baciu

pe anul 2019

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  pentru anul 2020, cu rata inflației
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”
 4. Proiect de hotărâre privind darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a bunurilor aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca, ce fac parte din investitia “Innoirea flotei de transport in comun in Municipiul Cluj-Napoca prin achizitionarea de autobuze electrice”
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj și construire culoar de expropriere conform planului topografic care conține coridorul de expropriere și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj și construire culoar de expropriere, situate în extravilanul și intravilanul comunei Baciu, județul Cluj, și propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii și titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale, precum și elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investițiii – Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în comuna Baciu, județul Cluj
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere conform planului topografic care conține coridorul de expropriere și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere, situate în extravilanul și intravilanul comunei Baciu, județul Cluj, și propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii și titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale, precum și elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investițiii – Alimentare cu apă a localităților Mera, Rădaia și Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj – Etapa I – Aducțiune – Intrare în legalitate și Construire culoar de expropriere
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale din CF 55501 Baciu și CF 62110 Baciu
 10. Proiect de hotărâre privind Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019
 11. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 21.03.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu;
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati si ai confinantarii investitiei „Extindere  retea de canalizare pe strazile Bradetului, Planetelor, Cimitirului, Salcamului si Mesteacanului in comuna Baciu, judetul Cluj"
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si ai cofinanfarii investitiei ,,Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Suceagu , comuna Baciu judetul Cluj"
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii investiției  ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SALISTEA NOUA, CORUSU, POPESTI,    COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ, BRANSAMENTE"
 7. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 31.12.2018
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire casă cuplată, împrejmuire, racorduri și branșamente în sat Popești, nr.162D, com. Baciu, jud. Cluj
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru desființare construcții existente și construire laborator de cofetărie și locuință de serviciu în loc. Suceagu, nr.260, com. Baciu, jud. Cluj
 10. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire locuință Dp+P, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr.402, com. Baciu, jud. Cluj
 11. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Construire locuință parter, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr.403C, com. Baciu, jud. Cluj
 12. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 21.02.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Analiza încasării impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 - contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera;
 4. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 31.01.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru închirierea Căminelor Culturale și a veselei pe anul 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 3251 mp, dobândite prin convenție și reprezentând drum și loc de joacă pentru copii, situat în localitatea Baciu;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați si ai confinanțării investitiei  „Alimentare cu Apă a localităților, Mera, Rădaia și Suceagu în Com. Baciu, Jud. Cluj” Etapa I – Aducțiune;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii investifiei ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SALISTEA NOUA, CORUSU, POPESTI,    COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ, BRANSAMENTE"
 6. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare și racorduri utilități, operațiuni notariale, parcelare în localitatea Baciu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj;
 7. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru elaborare PUD și întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Locuință și service auto, acces, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Popești, nr. 162W, com. Baciu, jud. Cluj;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire Centru Comercial de tip supermarket în loc. Baciu, str. Jupiter, nr. 12, com. Baciu, jud. Cluj;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru construire case de locuit, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente utilități în loc. Popești, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj;
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea prevederilor Hotărârii AGA nr.4/19.12.2018 a societății Comunal ECO SRL;
 11. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 09.01.2019 orele 1000, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: ianuarie, februarie, martie 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare;
 3. Probleme curente ale administraţiei publice locale.