Convocator

CONVOCATOR
 

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 21.11.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: noiembrie-decembrie 2019 și ianuarie 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2019
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere  a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată de peste  7,5 tone pe raza Comunei Baciu
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului
 10.  Proiect de hotărâre privind propunerea de dezmembrare a terenului înscris în CF nr.58409 în două loturi
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru construire hală de depozitare și spații administrative
 12.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru – Extindere clădire și amenajare sală de evenimente – loc. Baciu, str. Vânătorului, nr. 29-31, com. Baciu, jud. Cluj
 13.  Probleme curente ale administraţiei publice locale.

 

            Proiectele de hotărâre nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 au fost repartizate spre avizare Comisiei I de specialitate, iar Proiectele de hotărâre nr. 1, 11 și 12 au fost repartizate spre avizare Comisiei III de specialitate.

Documentele ședinței

CONVOCATOR
 

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 21.11.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: noiembrie-decembrie 2019 și ianuarie 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2019
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere  a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată de peste  7,5 tone pe raza Comunei Baciu
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului
 10.  Proiect de hotărâre privind propunerea de dezmembrare a terenului înscris în CF nr.58409 în două loturi
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru construire hală de depozitare și spații administrative
 12.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru – Extindere clădire și amenajare sală de evenimente – loc. Baciu, str. Vânătorului, nr. 29-31, com. Baciu, jud. Cluj
 13.  Probleme curente ale administraţiei publice locale.

 

            Proiectele de hotărâre nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 au fost repartizate spre avizare Comisiei I de specialitate, iar Proiectele de hotărâre nr. 1, 11 și 12 au fost repartizate spre avizare Comisiei III de specialitate.

 

CONVOCATOR

 

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 21.11.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: noiembrie-decembrie 2019 și ianuarie 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2019
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere  a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată de peste  7,5 tone pe raza Comunei Baciu
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului
 10.  Proiect de hotărâre privind propunerea de dezmembrare a terenului înscris în CF nr.58409 în două loturi
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru construire hală de depozitare și spații administrative
 12.  Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru – Extindere clădire și amenajare sală de evenimente – loc. Baciu, str. Vânătorului, nr. 29-31, com. Baciu, jud. Cluj
 13.  Probleme curente ale administraţiei publice locale.

 

            Proiectele de hotărâre nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 au fost repartizate spre avizare Comisiei I de specialitate, iar Proiectele de hotărâre nr. 1, 11 și 12 au fost repartizate spre avizare Comisiei III de specialitate.

 

CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 24.10.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2019

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere  a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu

 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată de peste  7,5 tone pe raza Comunei Baciu

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului

 6. Proiect de hotărâre privind retragerea delegării consilierului local care îndeplinește temporar atribuțiile de viceprimar

 7. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar

 8. Probleme curente ale administraţiei publice locale.

            Proiectele de hotărâre au fost înaintate spre avizare Comisiei I de specialitate și Comisiei III de specialitate.

CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 10.10.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea delegării consilierului local care îndeplinește temporar atribuțiile de viceprimar
 2. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2019
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere  a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată de peste  7,5 tone pe raza Comunei Baciu
 7. Probleme curente ale administraţiei publice locale.

 

CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 19.09.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-lui RUSU IOAN și validarea mandatului d-lui ȘUMBLEA EUGEN-SIMION, primului supleant confirmat de Organizația județeană Cluj a PSD
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2019
 3. Proiect de hotărâre privind darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a unor bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului  Cluj-Napoca ce fac parte din investitia “Innoirea flotei de transport in comun in Municipiul Cluj-Napoca prin achizitia de autobuze electrice”
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea numarului de membri si alegerea de noi membri pe locurile nou create in Consiliul Director al Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj, in aplicarea prevederilor art.91 al.(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu, conductele, branșamentele de apă, racorduri, canalizare, executate pe raza comunei până la data de 30.06.2019
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor sume cuplurilor în viață, care au implinit 50 de ani de la casatorie și persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață în anul 2019
 7. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Executarea lucrărilor de trecere LEA 20kv Baciu-Săliște 1 și 2 între stâlpii nr.1 și nr.4 în subteran, în loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj
 8. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului Locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane,  în loc. Corușu, nr. 405A, com. Baciu, jud. Cluj
 9. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului Locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane,  în loc. Corușu, nr. 404G, com. Baciu, jud. Cluj
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități,  în loc. Corușu, nr. 401, com. Baciu, jud. Cluj
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire obiectiv locuințe colective, amenajări exterioare, în loc. Baciu, str. Neptun, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru Construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare, racorduri și branșamente utilități, operațiuni notariale, parcelare, în loc. Baciu, str. Privighetorii, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj
 13. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 09.08.2019 orele 1400, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni : august, septembrie, octombrie 2019
 2. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea “Modernizarea infrastructurii rutiere agrícole in comuna Baciu, judetul Cluj”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de fundamentare a cheltuielilor privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile în mediul rural al comunei Baciu;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin atribuire directă al societății Comunal Eco SRL și a Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare.
 6. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
CONVOCATOR

            Se convocă Consiliul local al comunei Baciu, judeţul Cluj, pentru şedinţa ordinară din data 18.07.2019 orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2019;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu
 4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Achiziția unui utilaj pentru Comuna Baciu”.
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 102 mp dobândite prin convenție și reprezentând teren pentru amenajare trotuare str. Bisericii Ortodoxe, situat în loc. Baciu.
 6. Proiect de hotărâre privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 3251 mp dobândite prin convenție și reprezentând drum str. Luceafărului și loc de joacă pentru copii, situat în loc. Baciu;
 7.            Analiza activității Compartimentului de urbanism pe raza comunei Baciu;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pentru construire locuință și service auto, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități, amenajare acces la drum, amenajări exterioare în loc. Popești, nr.162W, în com. Baciu, jud. Cluj;
 9. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare PUZ pentru construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare și racorduri utilități, operațiuni notariale, parcelare în localitatea Baciu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj
 10. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUD și Întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Locuințe colective, amenajări exterioare, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Baciu, str. Neptun, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj
 11. Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces separate pentru spațiul comercial la stradă, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor noi pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Schimbare de destinație în spațiu comercial și modificări interioare în loc. Baciu, str. Galaxiei, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj
 12. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru construire imobil mixt, loc. Baciu, str. Transilvaniei, nr.40.
 13. Probleme curente ale administraţiei publice locale.