Finanțări Proiecte din Bugetul Local

Nr. 5701 din 18.03.2024

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Baciu, unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 

1. Consiliul Local Baciu anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul Comunei Baciu unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul fiscal 2024.

 

2. Autoritatea contractantă - Comuna Baciu, cu sediul în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, Com. Baciu, jud. Cluj, cod fiscal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, e-mail: office@primariabaciu.ro;

 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

            - Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

            - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001    82130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 republicată;

            - H.C.L. Baciu nr. 4/25.01.2024 , privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2023;

            - H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităților de cult din comuna Baciu aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 

4. Durata finanțării: anul fiscal 2024.

 

5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.primaria-baciu.ro - Consiliul Local - secțiunea Finanțare Consiliul Local.

 

6. Solicitanții vor putea depune Cererea de finanțare și Declarația la compartimentul Achiziții și Gestionare Proiecte Camera 14 la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de contact Inspector Mátyás Balázs până la data de 18 aprilie 2024 Ora 12.00. Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data și ora menționată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanțare. Decontarea cheltuielilor va putea fi justificată până cel târziu în data de 15 Decembrie 2024.

 

7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii sprijinului financiar se va face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi înaintate executivului Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre privind beneficiarii sprijinului financiar.

Anunț Depunere Solicitări de Finanțare
Hotărârea Consiliului Local Nr. 8 din 23.04.2015
Cerere şi Declaraţie
FORMULAR - Raport de justificare a Sumelor Cheltuite

 

Nr. 6427 din 28.03.2023

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Baciu, unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 

1. Consiliul Local Baciu anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul Comunei Baciu unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul fiscal 2023.

2. Autoritatea contractantă - Comuna Baciu, cu sediul în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, Com. Baciu, jud. Cluj, cod fiscal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, e-mail: office@primariabaciu.ro;

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

            - Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

            - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001    82130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;

            - H.C.L. Baciu nr. 7/31.01.2023 , privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2023;

            - H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităților de cult din comuna Baciu aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 

4. Durata finanțării: anul fiscal 2023.

5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.primaria-baciu.ro - Consiliul Local - secțiunea Finanțare Consiliul Local.

6. Solicitanții vor putea depune Cererea de finanțare și Declarația la compartimentul Achiziții și Gestionare Proiecte Camera 14 la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de contact Inspector Mátyás Balázs până la data de 28 aprilie 2023 Ora 12.00. Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data și ora menționată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanțare. Decontarea cheltuielilor va putea fi justificată până cel târziu în data de 15 Decembrie 2023.

7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii sprijinului financiar se va face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi înaintate executivului Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre privind beneficiarii sprijinului financiar.

Anunț Depunere Solicitări de Finanțare
Hotărârea Consiliului Local Nr. 8 din 23.04.2015
Cerere şi Declaraţie
FORMULAR - Raport de justificare a Sumelor Cheltuite

Nr. 4856 din 13.05.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Baciu, unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 

1. Consiliul Local Baciu anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul Comunei Baciu unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul fiscal 2021.

2. Autoritatea contractantă - Comuna Baciu, cu sediul în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, Com. Baciu, jud. Cluj, cod fiscal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, e-mail: office@primariabaciu.ro;

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

            - Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

            - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001    82130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;

            - H.C.L. Baciu nr. 8  / 10.02.2022 , privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2022;

            - H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităților de cult din comuna Baciu aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

4. Durata finanțării: anul fiscal 2022.

5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.primaria-baciu.ro - Consiliul Local - secțiunea Finanțare Consiliul Local.

6. Solicitanții vor putea depune Cererea de finanțare și Declarația la compartimentul Achiziții și Gestionare Proiecte Camera 14 la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de contact Inspector Mátyás Balázs până la data de 15 Iunie 2022 Ora 12.00. Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data și ora menționată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanțare. Decontarea cheltuielilor va putea fi justificată până cel târziu în data de 15 Decembrie 2021.

7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii sprijinului financiar se va face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi înaintate executivului Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre privind beneficiarii sprijinului financiar.

Anunț Depunere Solicitări de Finanțare
Hotărârea Consiliului Local Nr. 8 din 23.04.2015
Cerere şi Declaraţie
FORMULAR - Raport de justificare a Sumelor Cheltuite

Vezi documentul în format electronic


Nr. 5162 din 09.06.2021

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Baciu, unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 

1. Consiliul Local Baciu anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul Comunei Baciu unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul fiscal 2021.

 

2. Autoritatea contractantă - Comuna Baciu, cu sediul în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, Com. Baciu, jud. Cluj, cod fiscal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, e-mail: office@primariabaciu.ro;

 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

            - Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

            - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;

            - H.C.L. Baciu nr. 16 / 15.04.2021 , privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2021;

            - H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităților de cult din comuna Baciu aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 

4. Durata finanțării: anul fiscal 2021.

 

5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.primaria-baciu.ro - Consiliul Local - secțiunea Finanțare Consiliul Local.

 

6. Solicitanții vor putea depune Cererea de finanțare și Declarația la compartimentul Achiziții și Gestionare Proiecte Camera 14 la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de contact Consilier Hedeș Mihai până la data de 09 Iulie 2021 Ora 12.00. Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data și ora menționată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanțare. Decontarea cheltuielilor va putea fi justificată până cel târziu în data de 15 Decembrie 2021.

 

7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii sprijinului financiar se va face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi înaintate executivului Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre privind beneficiarii sprijinului financiar.

Anunț Depunere Solicitări de Finanțare
Hotărârea Consiliului Local Nr. 8 din 23.04.2015
Cerere şi Declaraţie
FORMULAR - Raport de justificare a Sumelor Cheltuite

Vezi documentul în format electronic


ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Baciu, unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 

1. Consiliul Local Baciu anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul Comunei Baciu unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul fiscal 2020.

 

2. Autoritatea contractantă - Comuna Baciu, cu sediul în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, cod fiscal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, e-mail:primariabaciu@hotmail.com;

 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

            - Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

            - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001    82130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;

            - H.C.L. Baciu nr. 10 / 20.02.2020 , privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2020;

            - H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităților de cult din comuna Baciu aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 

4. Durata finanțării: anul fiscal 2020.

 

5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.primaria-baciu.ro - Consiliul Local - secțiunea Finanțare Consiliul Local.

 

6. Solicitanții vor putea depune Cererea de finanțare și Declarația la compartimentul Achiziții și Gestionare Proiecte Camera 14 la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de Contact Inspector Superior Hedeș Mihai până la data de 11 Martie 2020 Ora 12.00. Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data și ora menționată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanțare. Decontarea cheltuielilor va putea fi justificată până cel târziu în data de 31 Decembrie 2020.

 

7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii sprijinului financiar se va face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi înaintate executivului Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre privind beneficiarii sprijinului financiar.

Anunț Depunere Solicitări de Finanțare
Hotărârea Consiliului Local Nr. 8 din 23.04.2015
Cerere şi Declaraţie
FORMULAR - Raport de justificare a Sumelor Cheltuite

Vezi documentul în format electronic


ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Baciu, unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 

1. Consiliul Local Baciu anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul Comunei Baciu unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul fiscal 2018.

 

2. Autoritatea contractantă - Comuna Baciu, cu sediul în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, cod fiscal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, e-mail:primariabaciu@hotmail.com;

 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

            - Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

            - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001    82130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;

            - H.C.L. Baciu nr. 1 / 26.01.2016 , privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2016;

            - H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităților de cult din comuna Baciu aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 

4. Durata finanțării: anul fiscal 2019.

 

5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.primaria-baciu.ro - Consiliul Local - secțiunea Finanțare Consiliul Local.

 

6. Solicitanții vor putea depune Cererea de finanțare și Declarația la compartimentul Achiziții și Gestionare Proiecte Camera 14 la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de Contact Inspector Superior Hedeș Mihai până la data de 09 Mai 2019 Ora 12.00. Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data și ora menționată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanțare. Decontarea cheltuielilor va putea fi solicitată până cel târziu în data de 31 Decembrie 2019.

 

7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii sprijinului financiar se va face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi înaintate executivului Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre privind beneficiarii sprijinului financiar.

 

Anunț Depunere Solicitări de Finanțare
Hotărârea Consiliului Local Nr. 8 din 23.04.2015
Cerere şi Declaraţie
FORMULAR - Raport de justificare a Sumelor Cheltuite

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Baciu, unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 

 

1. Consiliul Local Baciu anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul Comunei Baciu unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul fiscal 2018.

 

2. Autoritatea contractantă - Comuna Baciu, cu sediul în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, cod fiscal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, e-mail:primariabaciu@hotmail.com;

 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

            - Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

            - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001    82130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;

            - H.C.L. Baciu nr. 1 / 26.01.2016 , privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2016;

            - H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităților de cult din comuna Baciu aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 

4. Durata finanțării: anul fiscal 2018.

 

5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.primaria-baciu.ro - Consiliul Local - secțiunea Finanțare Consiliul Local.

 

6. Solicitanții vor putea depune Cererea de finanțare și Declarația la compartimentul Achiziții și Gestionare Proiecte Camera 14 la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de Contact Inspector Superior Hedeș Mihai până la data de 28 Martie 2018 Ora 12.00. Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data și ora menționată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanțare. Decontarea cheltuielilor va putea fi solicitată până cel târziu în data de 31 Decembrie 2018.

 

7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii sprijinului financiar se va face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi înaintate executivului Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre privind beneficiarii sprijinului financiar.

Anunț Depunere Solicitări de Finanțare

Hotărârea Consiliului Local Nr. 8 din 23.04.2015

Cerere şi Declaraţie

FORMULAR - Raport de justificare a Sumelor Cheltuite