Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie în vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE STRAZI IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordul Consiliului local Baciu privind depunerea cererii de sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: mai, iunie, iulie 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru realizarea și amplasarea racorduri si branșamente noi la rețelele edilitare și executarea lucrărilor, in zona de referinta, pe domeniul public al comunei aferente obiectivului – „Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea executarii lucrărilor de construire a obiectivului Ansamblu cu funcțiuni mixte  - locuințe, spații comerciale, împrejmuire, amenajări exterioare și racorduri bransamente” situat in loc. Baciu, str. Magnoliei, nr.60, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru reglementare acces, amplasare branșamente și racorduri noi la rețelele edilitare din zona și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea realizării obiectivului – Elaborare PUZ pentru parcelare și urbanizare în vederea construirii de locuințe și Elaborare documentație pentru executarea lucrărilor de construire a obiectivului locuințe, acces, împrejmuiri, amenajări exterioare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în

loc. Baciu, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea cumpărării imobilului  teren în suprafață de 269 mp, situat în intravilanul localității Baciu, comuna Baciu, pentru construire clădire pentru arhivarea documentelor și depozitarea acestora precum și amenajare parc auto pentru autovehicule și utilaje

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și ai cofinanfarii investitiei „ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEȚE RUTIERE ȘI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2022, cu rata inflație

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea subvenționării abonamentelor pentru transportul public de călători pentru elevi, studenți, sportivi și pensionari, pe traseele localităților Baciu, Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă, Suceagu - municipiul Cluj-Napoca și retur

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea unor măsuri în vederea organizării modului de folosire şi exploatare a pajiştilor comunale aflate în proprietatea Comunei Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară