Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrele I și II, anul 2021 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind incetarea contractului de prestari servicii silvice nr. 2616/02.04.2015 incheiat cu Ocolul Silvic Valea Ierii precum si privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii silvice pentru fondul forestier proprietatea publica a U.A.T. Comuna Baciu cu Ocolul Silvic Stejarul Zalau

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru introducere teren în intravilan, parcelare teren și construire a obiectivului Case unifamiliale, accese, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Baciu, str. Poiana Cerbului, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea plății compensației de exploatare pe trimestrul I, anul 2021 către Asociatia Metropolitană de Transport Public Cluj, (A.M.T.P.C.) în baza Raportului trimestrial emis de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE STRĂZI ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

 

Vezi hotărârea în format electronic


privind reglementarea regimului juridic contravențional pentru oprirea, staționarea si parcarea  neregulamentară pe drumurile deschise circulației publice,  pe domeniul public sau privat al comunei Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru Construire spațiu comercial, amenajare acces, împrejmuire, amenajări exterioare, sistematizare verticală, branșamente și racorduri la rețele de utilități urbane în loc. Baciu, str. Privighetorii, nr.10, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

 

Vezi hotărârea în format electronic


          privind aprobarea  modificarilor tehnice si financiare   pentru lucrarea   „Modernizare infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu, judetul Cluj” 

          Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

 

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru reglementare drumuri, deschidere accese, amplasare branșamente și racorduri la rețelele edilitare din zona și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea realizării obiectivului – Elaborare PUZ pentru Construire clădire cu spații de producție, depozitare, birouri, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri. Elaborare documentație pentru realizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Construire clădire cu spații de producție, depozitare, birouri, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Baciu, str. Nadășului, nr. 6, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a Comunei Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (StatutulAsociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilelor (teren) înscrise în CF 51554 Baciu în suprafață de 1000 mp și CF 62746 Baciu în suprafață de 590 mp având categoria de folosință arabil