Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Baciu a unui teren

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru reglementare profil stradă, deschidere acces, amplasarea racordurilor și branșamentelor și excluderea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUZ pentru parcelare și construire locuințe unifamiliale, drum de acces, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente conform aviz de oportunitate favorabil nr. 62/02.05.2022, în loc. Corușu, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire clădire cu funcțiuni comerț-servicii și birouri în loc. Mera, nr. 1A, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și ai cofinanțării investiției „Introducerea rețelei de canalizare în localitățile Popești și Corușu, comuna Baciu, județul Cluj.”  

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii, situate în comuna Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I. S.A.”, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect TIP - Construire creșă mică, sat Baciu, comuna Baciu, județul Cluj.

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 30.06.2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind trecerea în domeniul public al Comunei Baciu și delegare gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș SA Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind darea în folosință gratuită a spațiului din Căminul Cultural Baciu către I.P.J. Cluj -Secția 3 Poliție Rurală Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. III, anul 2022

Vezi hotărârea în format electronic


Privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 - Zona 1Cluj și zona 2 Huedin

Vezi hotărârea în format electronic


privind participarea la Programul privind creșerea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea începerii investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Baciu, județul Cluj - etapa II”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și ai cofinanțării investiției „Rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE SĂLIȘTEA NOUĂ, CORUȘU, POPEȘTI, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ, BRANȘAMENTE”