Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


Privind desemnarea reprezentantului com. Baciu în Adunarea Generală a Asociației Șoimu Arieș

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Baciu și a Regulamentului de Urbanism al Comunei Baciu Jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza comunei Baciu în anul școlar 2013-2014

Vezi hotărârea în format electronic


Privind Alocarea unei sume pentru organizarea balului 'Bobotezei' din localitatea Suceagu Com. Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea scutirii impozitului pe clădiri a Fundației Creștine Diakonia pentru imobilul situat în loc. Mera Nr. 87 , Com. Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


Privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenurile proprietate publică pe care au fost edificate construcții utilizate pentru alte scopuri decat garaje

Vezi hotărârea în format electronic


Privind  stabilirea  taxelor  pentru  inchirierea  Caminelor  Culturale  si  a  veselei pe  anul 2013