Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea REGULAMENTULUI - CADRU privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetului local pentru situații de urgență al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE SĂLIȘTEA NOUĂ, CORUȘU, POPEȘTI, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ, BRANȘAMENTE” 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și ai cofinanțării investiției „Rețea de canalizare și stație de epurare în loc. Suceagu, comuna Baciu județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea scenariului de lotizare și a sumelor aferente, în etapa STUDIU DE FEZABILITATE (documentația tehnico-economică și indicatori tehnico-economici) pentru obiectivul „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35 - Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de legătură”

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordarea unui ajutor financiar de urgență familiei Timșa Dorel și Rodica

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloace de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloace de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea acordării unor sume cuplurilor în viață, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață în anul 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. IV, anul 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni: noiembrie - decembrie 2022, ianuarie 2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind implementarea proiectului „Dotarea comunei Baciu cu un cilindru compactor”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare DC 142B în zona Popești deal și zona Hagău localitatea Popești, comuna Baciu - Lucrări în prima urgență”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Extinderea rețelelor de canalizare și racorduri de canalizare în localitatea Săliștea Nouă, comuna Baciu, județul Cluj” 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în clădirea căminului cultural, Comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru reglementare drumuri, deschidere acces, amplasare rețele edilitare, racordurilor și branșamentelor și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUZ pentru - Schimbarea destinației zonei în vederea construirii unei hale de producție cu spații tehnico-administrative, împrejmuire, racorduri și banșamente, în loc. Baciu, str. Molidului, nr. 5, com. Baciu, jud. Cluj