Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 3683/24.09.2021, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren în suprafață de 950 mp, teren neîmprejmuit, având categoria de folosință „drum”, situat în intravilanul localității Rădaia din Comuna Baciu, înscris în CF nr. 64565 Baciu, nr. cad. 64565 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a respectivului imobil teren

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat pe trim. IV, anul 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. IV, anul 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și ai cofinanțării investiției „REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOC. SUCEAGU, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE SĂLIȘTEA NOUĂ, CORUȘU, POPEȘTI, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ, BRANȘAMENTE”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte - locuințe , spații comerciale, împrejmuire, amenajări exterioare și racorduri branșamente, organizare de șantier în loc. Baciu, str. Magnoliei, nr. 60, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind completarea prevederilor PUG-ului și RLU-ului aferent pentru Comuna Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Baciu, județul Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 30.06.2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE STRĂZI ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea introducerii unui abonament lunar pe mijloacele de transport în comun pe relația Cluj-Napoca - Baciu + 1 linie Cluj-Napoca

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. III și IV, anul 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico - economici, precum și de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta PROIECT „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIREA ȘCOLII GIMNAZIALE BACIU ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea documentației tehnice și înscrierea în Cartea funciară a imobilelor drumuri  vicinale, străzi și drumuri de exploatare agricolă