Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare DC 142B în zona Popești deal și zona Hagău localitatea Popești, comuna Baciu - Lucrări în prima urgență”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Extinderea rețelelor de canalizare și racorduri de canalizare în localitatea Săliștea Nouă, comuna Baciu, județul Cluj” 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în clădirea căminului cultural, Comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru reglementare drumuri, deschidere acces, amplasare rețele edilitare, racordurilor și branșamentelor și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUZ pentru - Schimbarea destinației zonei în vederea construirii unei hale de producție cu spații tehnico-administrative, împrejmuire, racorduri și banșamente, în loc. Baciu, str. Molidului, nr. 5, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ în vederea realizării investiției - Elaborare PUZ pentru construire pensiune agroturistică cu atelier meșteșigărest, garaj, amenajare teren, filigorie, fântână, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri, dezmembrare teren în loc. Corușu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferent Unității Administrativ Teritoriale Baciu, Județul Cluj 

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al Comunei Baciu a unui teren

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a unui teren

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al Comunei Baciu a unui imobil

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind trecerea în domeniul public al Comunei Baciu și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de apă Someș SA Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Baciu în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, (A.M.T.C.P.) spre a aproba modificarea contractului de delegare a gestiunii nr. 42/29.12.2018, dintre A.M.T.C.P. și Compania de transport public Cluj - Napoca SA, potrivit HCL Baciu nr. 62/30.09.2021, HCL Florești nr. 123/30.09.2021 și nr. 124/30.09.2022, HCL Gilău nr. 242/04.10.2021 și nr. 243/04.10.2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind apobarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în clădirea grădiniței cu program prelungit, Comuna Baciu”