Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. IV, anul 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea investiției „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public din comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru reglementare drum de acces conform PUZ avizat și aprobat, amplasare branșamente și racorduri edilitare în vederea - Extindere PUZ aprobat cu HCL nr. 85 din 17.12.2020 - Lotizare și construire locuințe unifamiliale S(Ds+P+E(M)), accese, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, organizare șantier, în loc. Popești, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj  

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru amenajare acces conform PUZ la strada localității în vederea - Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului - Construire hală de depozitare cu clădire de birouri, împrejmuire, branșamente în loc. Suceagu, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru amenajare acces conform PUZ la strada localității în vederea - Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului - Construire hală de depozitare cu clădire de birouri, împrejmuire, branșamente în loc. Suceagu, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Comuna Baciu și unitățile școlare și medicale de pe raza UAT Comuna Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea documentației cadastrale și aprobarea efectuării operațiunilor notariale pentru alipirea unor imobile aparținând domeniului public al comunei Baciu, situate în satul Baciu, județul Cluj, cu actualizarea datelor de carte funciară. 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pentru anul 2021 și a prețului de vânzare directă a masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietate publică a Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aduptarea unor măsuri privind administrarea pădurilor proprietate publică a UAT Comuna Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloace de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea acordării unor sume cuplurilor în viață, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață în anul 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învătământ preuniversitar de stat, proba interviu

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni: noiembrie-decembrie 2021, ianuarie 2022