Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învătământ preuniversitar de stat, proba interviu

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni: noiembrie-decembrie 2021, ianuarie 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea modificării unor pozitii din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri agricole Mera - Săliștea Nouă și Corușu - UAT Chinteni”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru „Modernizare drumuri agricole Mera - Saliștea Noua și Corușu UAT Chinteni”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare trotuare Strada Transilvaniei, în localitatea Baciu, comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului General pentru obiectivul de investiții „Înființare trotuare în Comuna Baciu Județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire și reabilitare poduri în Comuna Baciu Județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în Localitatea Baciu, Comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumuri în Localitatea Suceagu, Comuna Baciu, Județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare în localitățile Rădaia și Mera, comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru abrobarea cererii de finanțare și aDevizului general pentru obiectivul de investiții „Introducerea rețelei de canalizare în localitățile Popești și Corușu, comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru abrobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere Rețea de Canalizare în Localitatea Baciu, Comuna Baciu, Județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare Strada Trandafirilor, în localitatea Baciu, com. Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru reglementare acces la strada Molidului, deschidere acces și amplasare branșamente și racorduri noi la rețelele edilitare din zona și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului - HALA, împrejmuiri, amenajări exterioare, branșamente și racorduri la utilități conform PUZ avizat și aprobat, în loc. Baciu, strada Molidului, nr. 31, com. Baciu, jud. Cluj