Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind atribuirea de nume la două străzi din localitatea Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 propus a se realiza cu beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001

Vezi hotărârea în format electronic


privind implementarea proiectului „Achiziția unui microbuz în comuna Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind ȋncheierea unui act adiţional la Acordul de asociere aprobat prin  HCL nr. 82/13.12.2018

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: februarie, martie, aprilie 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea realizării obiectivului -Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă pe străzile Transilvaniei, Aluniș, Caisului, Cantonului, Castanilor, Cimitirului, Cireșului, Cocorilor, Crizantemelor, Fagului, Gorunului, Magnoliei, Pădurii, Planetelor, Salcâmului, Stejarului, Trandafirilor, Viilor, Vișinului din loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza comunei Baciu în anul școlar 2021-2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie în vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “ Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu,judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV, anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru Lotizare și construire locuințe S(D)+P+E(M), accese, îmrejmuire, racorduri și branșamente, organizare șantier din loc. Popești, com. Baciu, jud. Cluj