Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secțiunii dezvoltare

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru reglementare drum de acces, amplasare branșamente și racorduri la rețelele edilitare și lucrări pe domeniul public în vederea realizării proiectului - Elaborare PUZ pentru Consturire pensiune agroturistică cu atelier meșteșugăresc, garaj, amenajare teren, anexe, împrejmuire, racorduri - Eliberare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Pensiune agroturistică cu atelier meșteșugăresc, garaj, amenajare teren, anexe, infrastructură, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr. 445, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru consturire a două hale de producție mobile și două locuințe de serviciu în loc. Rădaia, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru extindere hală C1 cu atelier reparații și spații conexe, racorduri la utilități în loc. Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei pentru realizarea investiției „Refacere starada Viilor din localitatea Baciu, Comuna Baciu”

privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei pentru realizarea investiției „Refacere podeț afectat de calamități în localitatea Popești, Comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei pentru realizarea investiției „Refacere pod peste Valea Mare în localitatea Mera”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza com. Baciu în anul școlar 2022-2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și a cofinanțării investiției „Refacere strada Viilor din localitatea Baciu, Comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Refacere podeț afectat de calamități în localitatea Popești, Comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Refacere pod peste Valea Mare în localitatea Mera”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea dării în folosință gratuită două autoturisme

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea participării comunei Baciu la asigurarea fluxului financiar pentru Asociația Gal Someș - Nadăș pentru proiectul „Dotare centru de zi pentru copii” derulat prin submăsura 19.2 din PNDR 2014-2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea taxei pentru închirierea Capelei mortuare din localitatea Mera.