Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ în vederea realizării investiției - Elaborare PUZ pentru construire pensiune agroturistică cu atelier meșteșigărest, garaj, amenajare teren, filigorie, fântână, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri, dezmembrare teren în loc. Corușu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferent Unității Administrativ Teritoriale Baciu, Județul Cluj 

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al Comunei Baciu a unui teren

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a unui teren

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al Comunei Baciu a unui imobil

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de închiriere a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind trecerea în domeniul public al Comunei Baciu și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de apă Someș SA Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Baciu în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, (A.M.T.C.P.) spre a aproba modificarea contractului de delegare a gestiunii nr. 42/29.12.2018, dintre A.M.T.C.P. și Compania de transport public Cluj - Napoca SA, potrivit HCL Baciu nr. 62/30.09.2021, HCL Florești nr. 123/30.09.2021 și nr. 124/30.09.2022, HCL Gilău nr. 242/04.10.2021 și nr. 243/04.10.2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind apobarea proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice în clădirea grădiniței cu program prelungit, Comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Baciu a unor terenuri

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea prețului de referință al mesei lemnoase pentru perioada de producție septembrie 2022 - august 2023 și a prețului de vânzare directă a masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietate publică a Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


pentru modificarea Hotărârii nr. 36/16.05.2022 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlu „Elaborare PUG și PUZ pentru comuna Baciu”