Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și a cofinanțării investiției „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE SĂLIȘTEA NOUĂ, CORUȘU, POPEȘTI, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ, BRANȘAMENTE”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea documentației tehnico economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico - economici, precum și de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de acesta PROIECT „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONARE INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIREA ȘCOLII GIMNAZIALE BACIU „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU„”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru Construire clădire cu spații de producție, depozitare, birouri, creare acces la drum, împrejmuire, branșamente și racorduri în loc. Baciu, str. Nadășului, nr. 6, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al Comunei Baciu pentru completarea condițiilor de autorizare a noilor construcții publice, comerciale, sau de locuințe colective cu măsuri de accesibilizare a clădirilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități în UAT Comuna Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acrodului Consiliului Local pentru reglementare accese, amplasare branșamente și racorduri la rețelele edilitare din zonă și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vedere - Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilan și construire locuință, anexe, bazin vidanjabil, împrejmuire, Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului locuință, anexe, bazin vidanjabil, împrejmuire, acces, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Baciu, str. Poiana Cerbului, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ - teritorială a Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea modificării unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijlocele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni: august, septembrie, octombrie 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru transportul public de călători practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

Vezi hotărârea în format electronic


privind nominalizarea pe unități de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 300,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Baciu nr. 16/15.04.2021 la Capitolul nr. 67.02 Religie - Alte Culte

Vezi hotărârea în format electronic


privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrele I și II, anul 2021