Dezbateri publice

Vezi documentul în format electronic


Primaria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale Art. 39 alin. 3  și a Legii 52/2003 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 23 Decembrie 2022  – 16  Ianuarie 2023, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primariabaciu.ro sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Vezi documentul în format electronic


Primaria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale Art. 39 alin. 3  și a Legii 52/2003 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 17 Ianuarie 2022  – 31  Ianuarie 2022, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primariabaciu.ro sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Proiect de buget care conține și sursele de finanțare.

Vezi documentul în format electronic


Primaria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale Art. 39 alin. 3  și a Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 15 Octombrie  – 25  Noiembrie 2021, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primariabaciu.ro sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Vezi documentul în format electronic


Primaria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale Art. 39 alin. 3  și a Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 22 Martie  – 07  Aprilie 2021, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primariabaciu.ro sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Vezi documentul în format electronic


Primaria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publică in conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale Art. 39 alin. 3  și a Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 15 Octombrie 2020  – 16 Noiembrie 2020 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: office@primariabaciu.ro sau pot înregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1

Vezi documentul în format electronic


Primaria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale Art. 39 alin. 3  și a Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 14 Ianuarie  – 14  Februarie 2020, persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

sau pot folosi formularul online disponibil aici

Vezi documentul în format electronic


Primaria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale Art. 39 alin. 3  și a Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 Octombrie  – 10 Noiembrie 2019 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Vezi documentul în format electronic


Primaria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finanțele Publice Locale Art. 39 alin. 3  și a Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 25 Martie  – 9  Aprilie 2019 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1.

Vezi documentul în format electronic


Primăria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea amplasamentului obiectivuluide de utilitate publica de interes local - Alimentare cu apa a localităţilor Mera,Radaia si Suceagu,comuna 6aciu,judetul Cluj- Etapa I - Aductiune - Intrare in legalitate si Construire culoar de expropriere conform planului topografic care conţine , coridorul de expropiere si aprobarea declanşarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica a tuturor imobilelor terenuri proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiţii - Alimentare cu apa a localităţilor Mera,Radaia si Suceagu,comuna Baciu,judetul Cluj- Etapa I - Aductiune - Intrare in legalitate si Construire culoar de expropriere, situate in extravilanul si intravilanul comunelor Garbau si Baciu ,judetul Cluj,si propunerea întocmirii Listei cuprinzând proprietarii si titularii altor drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere si valoarea despăgubirilor individuale ,precum si elaborarea Raportului de evaluare pentru imobilele terenuri proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiţii - Alimentare cu apa a localităţilor Mera,Radaia si Suceagu,comuna Baciujudetul Cluj- Etapa I - Aductiune - Intrare in legalitate si Construire culoar de expropriere

Etapa consultarii publice are loc in perioada  28.03.2019 - 15 Aprilie 2019. persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Plan topografic  conducta aductiune  - Uat Baciu

Plan topografic  conducta aductiune  - Uat Gârbău

 

Vezi documentul în format electronic


Primăria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

Etapa consultarii publice are loc in perioada  19 Octombrie - 20 Noiembrie 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Vezi documentul în format electronic


Primăria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privindprivind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității și pentru amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu în vederea realizării investiției -Înființare și dotare atelier de ceramică în localitatea Baciu, str. Molidului, nr.13, com. Baciu, jud. Cluj

Etapa consultarii publice are loc in perioada  17 - 26 Septembrie 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

 

Vezi documentul în format electronic


Primăria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 30.06.2018

Etapa consultarii publice are loc in perioada  17 - 26 Septembrie 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Vezi documentul în format electronic


Primăria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității, lucrări și amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu, în vederea realizării investiției -Elaborare PUZ pentru construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice-grădiniță, amenajări exterioare, accese parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare și racorduri utilități, operațiuni notariale, parcelare în localitatea Baciu, str. Privighetorii, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj

Etapa consultarii publice are loc in perioada  17 - 26 Septembrie 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Vezi documentul în format electronic


Primăria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității, reglementare drum conform profil stabilit prin PUG și pentru amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu în vederea realizării investiției -Elaborare PUZ și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Hala producție mic mobilier și componente – depozit, anexă, cabină poartă, totem, microstație de epurare, put de apa, bazin de apa, , împrejmuire și branșamente – în localitatea Suceagu, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj

Etapa consultarii publice are loc in perioada  17 - 26 Septembrie 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Vezi documentul în format electronic


Primăria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității, lucrări și amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu, în vederea  - Elaborare PUD și DTAC pentru schimbare de destinație corp C1 din locuință în spații de birouri și construire hală service auto, parcare acoperită, împrejmuire teren și branșamente utilități, DTAD desființare parțială corpC2- în localitatea Suceagu, nr.1A, com. Baciu, jud. Cluj

Etapa consultarii publice are loc in perioada  17 - 26 Septembrie 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1.