29.12.2017 Achiziții și proiecte demarate în anul 2017 de către Comuna Baciu

12.29.2017
29.12.2017 Achiziții și proiecte  demarate în anul 2017 de către Comuna Baciu
FOTO:


Mai jos este o enumerare  a finanțărilor și a proiectelor demarate în anul 2017 din care unele sunt finalizate, altele în desfășurare pentru detalii despre achiziții puteți accesa secțiunea Achiziții Publice sau Sistemul Electronic de Achiziții Publice www.e-licitație.ro

 

În anul 2017 Comuna Baciu a primit finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru următoarele proiecte:

 

1.  Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu, județul Cluj – finanțare 4,128,034.00 lei fără TVA

2.  Modernizarea Rețelei Rutiere de Străzi în Comuna Baciu – finanțare 4,539,000.00 lei fără TVA

 

De asemenea prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-a primit o alocare financiară pentru următoarele proiecte:

1) "Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 2.862.363,00 lei

2) "Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești comuna Baciu, judetul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 5.665.478,00 lei

3) "Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 10.048.906,00 lei

4) "Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 4.536.069,37 lei

Pentru primirea banilor se așteaptă verificarea tehnică a proiectelor și semnarea contractului de finanțare. ( momentan nu avem un termen de semnare a contractului)

 

Lista proiectelor majore demarate în anul 2017   de către Comuna Baciu

 

 Fonduri Europene:

Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu, judetul Cluj   - evaluarea ofertelor este finalizată, Câștigător desemnat dar s-a depus o contestație și nu se poate deocamdată semna contractul. Se așteaptă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 

Compania de Apă Someș SA

 Lucrari de alimentare cu apa a localitatilor Mera, Suceagu si Radaia, comuna Baciu – etapa a II-a – Conducte de distributie, judetul Cluj – licitația este încă în desfășurare. Puteți descărca Anunțul din SEAP

 

Buget Local:

Modernizare Strada Cheile Baciului din Localitatea - achiziție finalizată și Contractul Semnat, urmează execuția lucrărilor

 

Modernizare Strada Spitalului Tronsonul II în Localitatea Suceagu - achiziție finalizată și Contractul Semnat, urmează execuția lucrărilor

 

Alte achiziții și proiecte finanțate din Bugetul Local în anul 2017.

 

Masina de maturat strazile Karcher MC 50 Adv

 

Reparații curente infrastructură pe strada Cantonului

 

Reparații Curente Trotuare in Parc Str. Magnoliei Nr. 11,13,15 si Aleea de la Poșta Baciu

 

Reparații curente drumuri deteriorate prin plombari cu asfalt in Localitatile Baciu, Mera , Suceagu și Popești.

 

Reparații curente drumuri deteriorate,  prin pietruire in Localitatile Mera  și Popești.

 

Reparare prin pietruire a unor drumului din localitățile Popești, Corușu și Suceagu.

 

Marcaje rutiere în vederea trasării parcărilor din Localitatea Baciu.

 

Proiectare și Execuție 4 Buc. Platforme subterane pentru colectarea selectivă de capacitate 4 containere1.1 mc și 4 buc platforme supraterane pentru colectare selectivă  de capacitate 4 containere 1.1 mc

 

Servicii de Deratizare Puncte gospodărești și zona Blocurilor din Localitatea Baciu Jud. Cluj

 

Lucrări de reabilitare Iluminat Public în Localitățile Mera și Suceagu din Comuna Baciu

 

Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale din Anexa 1  în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT COMUNA BACIU  județul CLUJ

 

 

Amenajare trotuar și alee cu pavaj  pe strada Bisericii Ortodoxe  și pe Aleea Pescarilor în Comuna Baciu Jud. Cluj

 

Lucrări de renovare și reparații Școala Suceagu din Comuna Baciu.

 

Refacerea marcajelor longitudinale, Trecerilor de pietoni, evidentierea Pragurilor de reducere a vitezei pe străzile din localitățile comunei Baciu

 

Studiu de Fezabilitate pentru reglementarea  circulatiei prin semaforizare in 4 intersectii si 4 treceri de pietoni ,  amplasate pe Str Transilvaniei ,  in zona localității Baciu – Județul Cluj

 

Refacere acostament strada Poiana Cerbului  1516 ml

 

Construire zid de sprijin Strada Cireșilor

 

Decolmatare șanț de scurgere pluvială Strada Transilvaniei 183 paraul Nadăș - 125 ml.

 

Reparații Cămin Cultural Popești în Comuna Baciu, Jud. Cluj

 

Amenajare parc de joacă la intersecția stăzilor Bisericii Ortodoxe cu Neptun

 

Conectarea apelor pluviale si Menajere de pe strazile Cocorului, Mierlei,Ciocârliei, Meteor și Soarelui pe strada Planetelor cu Canalizarea existentă pe strada Transilvaniei

 

Pietruire Curte Grădinița Baciu și reparare prin pietruire porțiuni de drum în Mera și Corușu în Comuna Baciu