19.07.2017 Comuna Baciu primit o alocare financiară de 23 112 816,37 lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală ( PNDL)

07.19.2017
19.07.2017 Comuna Baciu primit o alocare financiară de 23 112 816,37 lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală ( PNDL)
FOTO:


Prin OMDRAPFE nr. 3695/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Cluj, în perioada 2017-2020, Comuna Baciu primit o alocare financiară de 23 112 816,37 lei

Pentru a putea semna contractele de finanțare este necesară depunerea tuturor documentațiilor și avizelor necesare derulării proiectelor aprobate până cel târziu la data de 30.11.2017

Procedurile de achiziție în vederea implementării acestor proiecte se vor putea efectua abea după semnarea contractelor de finanțare.

Sumele sunt repartizate astfel:

1) "Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 2.862.363,00 lei

2) "Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești comuna Baciu, judetul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 5.665.478,00 lei

3) "Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 10.048.906,00 lei

4) "Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 4.536.069,37 lei