CONSTRUIRE REȚELE DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE POPEȘTI ȘI CORUȘU, COMUNA BACIU, JUD. CLUJ

10.10.2022
CONSTRUIRE REȚELE DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE POPEȘTI ȘI CORUȘU, COMUNA BACIU, JUD. CLUJ
FOTO:


COMUNA BACIU  titular al proiectului – “Construire rețele de canalizare în localitățile Popești și Corușu, comuna Baciu, jud. Cluj”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire rețele de canalizare în localitățile Popești și Corușu, comuna Baciu, jud. Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Baciu, satele Popești și Corușu, județul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264410722, fax 0264410716, e-mail: maria.dobos@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri între orele 9:00–13:00, precum și la următoarea adresă de e-mail maria.dobos@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

 

PRIMAR,

ING. BALAZS JANOS