REABILITARE DC 142B ÎN ZONA POPEȘTI DEAL ȘI ZONA HAGAU LOCALITATEA POPEȘTI, COMUNA BACIU – LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ

10.10.2022
REABILITARE DC 142B ÎN ZONA POPEȘTI DEAL ȘI ZONA HAGAU LOCALITATEA POPEȘTI, COMUNA BACIU – LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ
FOTO:


COMUNA BACIU  prin primar BALASZ JANOS, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare DC 142B în zona Popești Deal și zona Hagau localitatea Popești, comuna Baciu – lucrări în primă urgență” propus a fi amplasat în sat Popești, comuna Baciu, nr. FN, județul Cluj.

            Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00, vineri intre orele 9.00-12.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro, precum și la sediul Primăriei din comuna Baciu, sat Baciu, str. Nufărului nr. 1, în zilele de luni - vineri între orele 9.00 – 13.00.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

 

PRIMAR,

ING. BALAZS JANOS