CONSTRUIRE PROIECT TIP - CONSTRUIRE CRESA MICA IN LOCALITATEA BACIU, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ

07.28.2022
CONSTRUIRE PROIECT TIP - CONSTRUIRE CRESA MICA  IN LOCALITATEA BACIU, COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ
FOTO:


COMUNA BACIU titular al proiectului „Construire proiect tip - construire cresa mica  in Localitatea Baciu, Comuna Baciu, Județul Cluj” propus a fi amplasat in localitatea Baciu, strada Venus, Nr. FN, Com. Baciu, Jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire proiect tip - construire cresa mica  in Localitatea Baciu, Comuna Baciu, Județul Cluj” propus a fi amplasat in localitatea Baciu, strada Venus, Nr. FN, Com. Baciu, Jud. Cluj.

            Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00, vineri intre orele 9.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro, precum si la sediul Primăriei din comuna Baciu, sat Baciu, str. Nufărului nr. 1, în zilele de luni - vineri între orele 9.00 – 13.00.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.