2022.03.31 - Fonduri pentru persoanele care găzduiesc cetățeni ucrainieni pe raza Comunei Baciu

11.01.2022
2022.03.31 - Fonduri pentru persoanele care găzduiesc cetățeni ucrainieni pe raza Comunei Baciu
FOTO:


               Având în vedere prevederile OUG nr. 28/23.03.2022 , persoanele fizice de pe raza Comunei Baciu care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgență Cluj a cheltuielilor cu hrana şi cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană şi 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(10) din OUG nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Mecanismul de decontare a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului  Nr. 336 din  11.03.2022, modificată prin Hotărârea nr. 494/08.04.2022. 

Procedura de decontare a cheltuielilor este următoarea:

 • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la registratura Primăriei Baciu o cerere  în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

 1. o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

 2. copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele din zona de conflict.

 • Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă.

 • Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluţionează în luna următoare.

 • Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG nr. 336/2022

 • În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor prin virament bancar sau în numerar.

 • Primăria Comunei Baciu,, întocmește situația centralizatoare care se certifică pentru realitate și, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat mai sus, transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj, precum şi spre informare Instituţiei Prefectului județului Cluj.

 • În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare certificate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj virează sumele solicitate în contul deschis cu această destinație pentru Primăria Comunei Baciu.

 • În termen de 3 zile de la virarea sumelor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, Primăria Comunei Baciu, efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în funcție de opțiunea acestora, fie în cont bancar, fie la casieria Primăriei Baciu  Aleea Nufărului Nr. 1

 • În conformitate cu prevederile legale, Primăria Comunei Baciu, prin Compartimentul Asistență Socială , poate efectua verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Descarcă Cererea și Declarația