2021.04.06 - Anunț luarea deciziei etapei de încadrare - pentru proiectul ETAPA I-DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35–CENTURA METROPOLITANĂ - din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35

04.06.2021
2021.04.06 - Anunț luarea deciziei etapei de încadrare - pentru proiectul ETAPA I-DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35–CENTURA METROPOLITANĂ - din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35
FOTO:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ-SERVICIUL ADMINISTRARE CĂI PUBLICE

Calea Moţilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

 

Nr.203214/441/30.03.2021

ANUNȚ

 

“CNAIR și MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (că necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, a evaluării adecvate și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă) pentru proiectul ETAPA I-DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35–CENTURA METROPOLITANĂ - din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35 pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca; comuna Florești: satele Florești și Luna de Sus; comuna Gilău: sat Gilău; comuna Baciu: satele Baciu, Suceagu și Popești; comuna Apahida: satele Apahida, Sânnicoară și Subcoastă; comuna Feleacu: sat Feleacu; comuna Căpușu Mare: sat Căpușu Mare, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99, la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj (www.apmcj.anpm.ro).

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului pe mail la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, la adresa de mail: office@apmcj.anpm.ro precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj (www.apmcj.anpm.ro)”.