Proces Verbal privind stabilirea numărului de candidați la funcția de Primar /Consilier al Comunei Baciu

09.23.2020