Proces Verbal privind desemnarea președinților și locțiitorilor BESV aferente circumscripției Nr. 12 Baciu

09.12.2020