Proces Verbal privind desemnarea președinților și locțiitorilor BESV aferente circumscripției Nr. 12 Baciu