2020.09.03 - ANUNȚ finalizarea raportului de mediu a PUZ pentru – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 –CENTURA METROPOLITANĂ și DRUMURI DE LEGĂTURĂ

09.03.2020
2020.09.03 - ANUNȚ finalizarea raportului de mediu a PUZ pentru – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 –CENTURA METROPOLITANĂ și DRUMURI DE LEGĂTURĂ
FOTO:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ-SERVICIUL ADMINISTRARE CĂI PUBLICE

Calea Moţilor,  nr. 3, 400001,  Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301;  fax: +40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Nr.417255/441/31.08.2020

ANUNȚ

 

         MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra finalizării raportului de mediu pentru „PUZ pentru – DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 35 –CENTURA METROPOLITANĂ și DRUMURI DE LEGĂTURĂ” pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca; comuna Florești: satele Florești și Luna de Sus; comuna Gilău: sat Gilău; comuna Baciu: satele Baciu, Suceagu și Popești; comuna Apahida: satele Apahida, Sânnicoară și Subcoastă; comuna Feleacu: sat Feleacu; comuna Căpușu Mare: sat Căpușu Mare, județul Cluj care poate fi consultat la sediul MUNICIPIUL Cluj-Napoca din municipiul Cluj-Napoca, strada Moților, nr. 3, județul Cluj, pe pagina proprie de internet a Municipiului Cluj-Napoca și la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B , în zilele de luni-vineri, între orele 900-1300 din data 29.08.2020 (apariţia primului anunţ). Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul MUNICIPIUL Cluj-Napoca din municipiul Cluj-Napoca, strada Moților, nr. 3 și la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264–410722; 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro" până la data de 15.10.2020-PENTRU ETAPA DE OBȚINERE AVIZ DE MEDIU LA FAZA PUZ.