Procese Verbale ale Biroului Electoral de Circumscripție Nr. 12 din data de 25.08.2020

08.25.2020