Hotărâri și Procese Verbale ale Biroului Electoral de Circumscripție Nr. 12 din data de 24.08.2020