Proces Verbal de completare a biroului electoral de Circumscripție Nr. 12 cu reprezentanții partidelor politice.

08.09.2020