2020.06.24 ARMATA ROMÂNĂ RECRUTEAZĂ REZERVIŞTI VOLUNTARI

06.24.2020
2020.06.24 ARMATA ROMÂNĂ  RECRUTEAZĂ  REZERVIŞTI VOLUNTARI
FOTO:


ARMATA ROMÂNĂ

RECRUTEAZĂ

REZERVIŞTI VOLUNTARI

Pentru garnizoanele Turda, Câmpia Turzii şi Dej

 

Vrei să te alături Forţelor Armate Române fără să renunţi la cariera şi statutul deja dobândite în viaţa civilă? Indiferent dacă ai îndeplinit stagiul militar sau nu poţi opta pentru a deveni rezervist voluntar.

Biroul informare- recrutare Cluj recrutează candidaţi pentru încadrarea ca rezervişti voluntari în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Perioada de depunere a dosarelor de candidat pentru rezervist voluntar este 22 iunie -10 iulie 2020.

Procesul de recrutare şi selecţie a rezerviștilor voluntari se desfăşoară în baza Legii nr. 270 din 10 noiembrie 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015.

Rezerviştii voluntari reprezintă personalul selecţionat pe baza de voluntariat, care consimnt pe bază de contract individual cu durata determinată să încadreze funcţii în statele de organizare ale unităţilor militare.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediile Birourile informare- recrutare pe a căror rază îşi au domiciliul, unde vor fi informaţi cu privire la etapele procesulului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari. De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

Pentru mai multe detalii contactaţi

CENTRUL MILITAR ZONAL CLUJ

CLUJ-NAPOCA, Calea Dorobanţilor, nr. 8-10

Telefoane utile:   - 0264-432914;

                           - 0264-433067, int. 119/127.