2019.09.27 - Anunț privind decizia etapei de încadrare APM „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”

09.27.2019
2019.09.27 - Anunț privind  decizia  etapei de încadrare APM „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”
FOTO:


ANUNȚ:

   COMUNA BACIU, titular al proiectului „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj” propus a fi amplasat în COMUNA BACIU, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”  propus a fi amplasat în Comuna Baciu.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni - joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Cluj”