2019.06.07 - Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară

06.07.2019
2019.06.07 - Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară
FOTO:


În Monitorul Oficial nr. 420 din 29 mai 2019 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 325/23.05.2019, prin care au fost stabilite Normele de aplicare a Legii nr. 336/2018 - privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară.

Prin lege s-a stabilit că angajatorii care activează în agricultură, acvacultură şi industria alimentară vor primi lunar, timp de un an, un sprijin financiar pentru fiecare loc de muncă cu normă întreagă nou-creat pe care vor angaja tineri sub 40 de ani, cu condiția să creeze minim două astfel de noi locuri de muncă în firma pe care o administrează, pe care să la păstreze minim 12 luni.

Sprijinul este diferențiat în funcție de pregătirea profesională a tinerilor angajați, astfel:

- 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau industrie alimentară;

- 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare;

- 500 lei pentru persoanele fără studii.

Pentru a putea beneficia de sprijin, angajatorii trebuie să se înregistreze în Program la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare județene din toată țara până cel târziu pe 31 decembrie 2020.

În plus, și angajații vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului de muncă încheiat în cadrul Programului.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească tinerii care doresc să se angajeze în condițiile acestui Program sunt următoarele:

- să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract de muncă pentru prima angajare;

- să nu fi avut un contract de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin prezentul Program.

 

Cei interesați se pot adresa pentru informații suplimentare responsabilei de acest Program din cadrul DAJ Cluj, d-na. David Maria, tel. 0264-443441, clădirea Casa Agronomului, sau la secretariatul DAJ Cluj din str. Fagului nr. 17, tel. 0264-591752.